Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@CSpange Nettopp, @CSpange. Derfor stilles det nå strengere krav til nitrogenrensing til i hele nedbørsområdet til Oslofjorden, altså i Innlandet, Vestfold og Telemark samt Viken. Også Røros, altså. Prinsippet er at forurenser betaler, og at rensing skal tilpasses resipientens tilstand.

Postet:
2023-07-31 19:36:41