Beta
Søket ga 4702 treff.
Arbeiderpartiet
2023-10-09 14:37:16

De menneskelige lidelsene av den krigen som nå utvikler seg er enorme og situasjonen er svært alvorlig for både den israelske og palestinske befolkningen, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet
2023-10-09 09:56:08

Vi prioriterer vår felles helsetjeneste ved å ta igjen ventetiden i sykehusene, skape nye sykehjemsplasser til våre eldre og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp.🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-08 07:45:09

En god oppvekst varer hele livet. Derfor foreslår regjeringen et historisk løft for barnefamiliene med billigere barnehage for alle fra august neste år. 👨‍👩‍👧‍👦 I tillegg til det innfører vi gratis kjernetid i SFO, ikke bare for førsteklassingene, men også for andreklassingene. ✅ Vi vil også ha et krafttak for en mer praktisk og variert skole, der elevene både lærer mer og lærer bedre. 💪 Regjeringen vil også bruke mer enn 1 milliard kroner på at flere skal fullføre videregående, og at flere blir kvalifisert for jobb og arbeidsliv. 👷‍♀️ Totalt sett er dette et budsjett som bidrar til at...

Arbeiderpartiet
2023-10-07 07:16:28

Regjeringen heier på norske jobbskapere og vil føre en politikk som bidrar til at både som og store bedrifter kan fortsette å skape verdier og arbeidsplasser. 👏 Derfor er vi stolte av de grepene vi legger frem i høst for å spille norsk næringsliv enda bedre:\n⚡️ Fjerner høyprisbidraget, starter utfasingen av den situasjonsbestemte økningen i arbeidsgiveravgiften og holder selskapsskatten på et uendret lavere nivå.\n📈 15 milliarder mer til Grønt industriløft gjennom garantier, lån, egenkapital og tilskudd.\n🌱 220 millioner kroner til en egen gründerpakke som skal bidra til at flere oppstartsbedrifter kan vokse seg store og lønnsomme.\n🔋 1 batterimilliard som skal...

Arbeiderpartiet
2023-10-06 12:08:59

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-06 09:02:44

Dette er et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre.🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-05 14:35:01

En stor takk til alle lærere der ute! Dere gjør en fantastisk jobb for den oppvoksende generasjonen.🌹\nSkriv gjerne en gratulasjon til en lærer du setter pris på i kommentarfeltet under!

Arbeiderpartiet
2023-10-05 12:12:25

Hva er et statsbudsjett, hvordan blir det til, og hvem bestemmer hva? 💰 Statsbudsjettet er regjeringens oversikt over hva de vil bruke penger på til neste år, og på fredag 6. oktober legger finansministeren frem forslaget til statsbudsjett for 2024 på Stortinget. 📊

Arbeiderpartiet
2023-10-04 20:59:58

Trygg økonomisk styring er regjeringens hovedoppgave, og målet er å skape et tryggere og mer rettferdig Norge med muligheter over hele landet. For å få det til, må vi ta større beslutninger enn på lenge, og vi må ta dem raskere enn før. 🌹 Hør deler av statsminister Jonas Gahr Støre sitt innlegg i trontalen.

Arbeiderpartiet
2023-10-03 15:56:22

Stortingspresident Masud Gharahkhani talte under Stortingets høytidelige åpning. Les hele hans tale her.🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-02 14:33:40

Noen få ungdommer begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. Det må vi trå til for å stanse. Barn og unge som begår kriminelle handlinger skal møtes med bedre og raskere straffereaksjoner. 🚨

Arbeiderpartiet
2023-09-29 12:42:27

Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi på plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene! Vi prioriterer kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester for alle.🚺

Arbeiderpartiet
2023-09-28 14:18:33

Vi må både skape og dele. Nå øker vi tempoet og lanserer et oppdatert veikart for grønt industriløft, som skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid!\n\nVeikartet omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030

Arbeiderpartiet
2023-09-25 12:55:35

Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk. Som er nærmest folks liv og hverdag🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-25 11:08:57

Jonas Gahr Støre taler til landsstyremøte – Den politiske situasjonen

Arbeiderpartiet
2023-09-19 13:10:42

Hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs! Derfor vil vi sikre 3 milliarder kroner over ti år til vår opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet skal gå til tilgjengelige og gode lavterskeltilbud.\n\nEt av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Arbeiderpartiet
2023-09-19 10:08:26

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing! Derfor vil vi sette av 35 millioner kroner til en kraftfull og konkret pakke som skal bidra til et bedre skolemiljø.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-18 14:11:08

Over 90 prosent av alle førsteklassinger går nå på SFO!👏\n\nFra høsten 2022 innførte vi 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger, og nå øker deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Fra august 2023 innført vi også 12 timer gratis SFO for 2. trinn.\n\nAlle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, uavhengig av foreldrenes lommebok!🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-12 09:35:56

Takk til alle som stemte Arbeiderpartiet. Vi skal sørge for at hver og en av dere får mest mulig igjen for stemmen.🌹

Arbeiderpartiet
2023-09-11 12:04:22

Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap!🌹

Laster...
Laster...