Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi må både skape og dele. Nå øker vi tempoet og lanserer et oppdatert veikart for grønt industriløft, som skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid!\n\nVeikartet omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030

Postet:
2023-09-28 14:18:33