Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk. Som er nærmest folks liv og hverdag🌹

Postet:
2023-09-25 12:55:35

Delt innhold:
Mange velgere er enige i Arbeiderpartiets grunnverdier. Trygghet, muligheter og fellesskap. Skape og dele. Gjør din plikt, krev din rett – i den rekkefølgen. Men i folks hverdag, her og nå i 2023, hadde vi ikke gode nok svar.\n\nVi har levert bra politikk både lokalt og i regjering. Listen er lang og vi skal snakke om det vi får til med engasjement. Men vi er ikke fornøyde, vi skal videre. Det forventer velgerne av oss – og det er også Arbeiderpartiets forventing til oss selv.\n\nArbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk. Som er nærmest folks liv og hverdag.\n\nVi er ikke partiet for en gruppe. For en enkeltsak, for by eller for bygd. Vi er partiet for det brede laget av befolkningen. Det er en stor kvalitet ved sosialdemokratiet. Vi skal både være gjenkjennelige for folk som ofte har stemt på oss. Og samtidig være relevante for nye velgere.\n\nAlt vi gjør nå i etterkant av valget skal ha dette som mål: Hvordan Arbeiderpartiet og de vi representerer skal komme sterkere tilbake. Det har vi gjort før. Og sammen skal vi gjøre det igjen.