Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
En god oppvekst varer hele livet. Derfor foreslår regjeringen et historisk løft for barnefamiliene med billigere barnehage for alle fra august neste år. 👨‍👩‍👧‍👦 I tillegg til det innfører vi gratis kjernetid i SFO, ikke bare for førsteklassingene, men også for andreklassingene. ✅ Vi vil også ha et krafttak for en mer praktisk og variert skole, der elevene både lærer mer og lærer bedre. 💪 Regjeringen vil også bruke mer enn 1 milliard kroner på at flere skal fullføre videregående, og at flere blir kvalifisert for jobb og arbeidsliv. 👷‍♀️ Totalt sett er dette et budsjett som bidrar til at Norge tas videre med trygghet for folks økonomi og gode velferdstjenester for alle. 🌹

Postet:
2023-10-08 07:45:09

Delt innhold:
Tonje Brenna om statsbudsjettet 2024