Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Regjeringen heier på norske jobbskapere og vil føre en politikk som bidrar til at både som og store bedrifter kan fortsette å skape verdier og arbeidsplasser. 👏 Derfor er vi stolte av de grepene vi legger frem i høst for å spille norsk næringsliv enda bedre:\n⚡️ Fjerner høyprisbidraget, starter utfasingen av den situasjonsbestemte økningen i arbeidsgiveravgiften og holder selskapsskatten på et uendret lavere nivå.\n📈 15 milliarder mer til Grønt industriløft gjennom garantier, lån, egenkapital og tilskudd.\n🌱 220 millioner kroner til en egen gründerpakke som skal bidra til at flere oppstartsbedrifter kan vokse seg store og lønnsomme.\n🔋 1 batterimilliard som skal legge til rette for å utvikle banebrytende teknologi i Norge gjennom europeisk samarbeid.\n📚 Nesten 90 millioner kroner mer til arbeidet med forenkling for næringslivet.\n👩🏾‍🔬 Over 100 millioner kroner mer til næringsrettet forskning for grønn omstilling.\n⛏️ 15 millioner kroner mer til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.\n🌎 Nesten 95 millioner kroner til eksportfremme gjennom «Hele Norge eksporterer»-reformen som skal hjelpe norske bedrifter med å selge produktene sine til hele verden.\n🩺 Over 150 millioner kroner for å følge opp regjeringens ferske veikart for helsenæringen.\n👩‍🔧 26 millioner kroner mer til Siva for å styrke katapultordningene og starte arbeidet med et nasjonalt industri 4.0 program.\n🌳 10 millioner kroner mer til arbeidet med grønne offentlige anskaffelser.\n🛒 6 millioner mer til Konkurransetilsynet for å styrke arbeidet med å sikre bedre konkurranse i dagligvaremarkedet\n✍️ 4,5 millioner kroner mer til arbeidet med bærekraftig design og arkitektur gjennom DOGA.🌹

Postet:
2023-10-07 07:16:28

Delt innhold:
Jan Christian Vestre om statsbudsjettet 2024