Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi på plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene! Vi prioriterer kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester for alle.🚺

Postet:
2023-09-29 12:42:27

Delt innhold:
Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi på plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene! Vi prioriterer kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester for alle.🚺