Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Takk til alle som stemte Arbeiderpartiet. Vi skal sørge for at hver og en av dere får mest mulig igjen for stemmen.🌹

Postet:
2023-09-12 09:35:56

Delt innhold:
Kjære alle sammen,\n \nVårt mål ved dette valget var å vinne og gjenvinne flest mulig ordførere over hele landet.\n \nVi visste det ville bli en tøff oppgave. Og det har vært tøft. \nVi visste det ville bli jevnt. Og det har blitt jevnt mange steder.\nVi visste at vi måtte gi alt. Og vi har gitt absolutt alt.\n \nDet telles fortsatt, men vi må være ærlig å si det som det er: Arbeiderpartiet går tilbake – noen steder ganske mye.\n \nAmbisjonene er større. Vårt mål er selvfølgelig å være største parti. Og jeg kan love dere: Vi skal gjøre alt vi kan for å bli størst igjen om to år!\n \nPå en kveld som dette, der så mye er så jevnt – så må vi minne oss på at vi lå veldig lavt i vinter, betydelig under det som blir Arbeiderpartiets valgresultat:\n \nVi var på 14-15 prosent på enkelte målinger i vinter. Vi fortsatte å ligge lavt gjennom våren og sommeren. Høyre har på målinger vært dobbelt så store som oss.\n \nUtgangspunktet for denne valgkampen var vanskelig: Derfor er det imponerende å se hvor samlet partiet har stått. Og hvor sterk gleden og vinnerlysten har vært – på stand, husbesøk og på valgkamparrangementer. \n\nNår vi vet hva som var utgangspunktet, kan vi slå fast at vi har løftet oss gjennom valgkampen. Vi har gjort et valg som er bedre enn det som ble spådd tidligere i år. Flere steder har vi klart å snu nedgang til oppgang i denne valgkampen. Men vi går samlet sett tilbake – og taper flertallet i flere kommuner.\n \nPå en kveld som denne er det for tidlig å trekke alle konklusjoner. Men det som ikke er for tidlig er å takke alle som har stemt på Arbeiderpartiet i dette valget. Vi skal sørge for at hver og en av dere får mest mulig igjen for stemmen.\n\nJeg vil takke alle som har drevet valgkamp. Som har stått opp tidlig – lagt seg sent. Banket på dører – stått på stand. Ringt velgere – delt på Facebook.\n\nJeg vil takke våre venner i fagbevegelsen for et godt samarbeid i valgkampen, og så vil jeg takke AUF for den fantastiske jobben dere har gjort.\n\nSosialdemokratiet har store oppgaver foran seg. Vi skal bruke verdiene våre i møte med vår tids store utfordringer. Og vi skal aldri glemme de vi ønsker innflytelse på vegne av.\n \nVi har alle muligheter for å vokse igjen. Det har vi klart før, og det skal vi klare igjen!\n \nHilsen Jonas