Beta
Søket ga 366 treff.

🪵 Vi står midt i en naturkrise. \n\n🪓 Naturen vår bygges ned i høy fart og de siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og bolig-areal. \n\n🌲 SV vil stanse naturtapet. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi går til valg på å ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.\n\n💚 Det betyr noe hvem som styrer. \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-06 16:00:59

✍️ Partivettregel #1: Vend i tide, det er ingen skam å snu!\n\n🙄 Er du også lei av tiltaksløse politikere som ikke vil se klima- og naturkrisen i hvitøyet? Bli med i kampen!\n\n❤️ Meld deg inn i SV på sv.no/bli-medlem\n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-06 14:45:15

🪵 Vi står midt i en naturkrise. \n\n🪓 Naturen vår bygges ned i høy fart og de siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og bolig-areal. \n\n🌲 SV vil stanse naturtapet. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi går til valg på å ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.\n\n💚 Det betyr noe hvem som styrer. \n\n#StemSV

🪵 Vi står midt i en naturkrise. \n\n🪓 Naturen vår bygges ned i høy fart og de siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og bolig-areal. \n\n🌲 SV vil stanse naturtapet. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi går til valg på å ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.\n\n💚 Det betyr noe hvem som styrer. \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-06 12:29:10

🫡 Husk å bruke stemmeretten din!\n\n📍 Steg 1: Ta med deg ett stk. gyldig ID (og ditt eget vesen).\n\n📍 Steg 2: Finn ditt nærmeste valglokale, og sørg for at du har tid til å stemme, så du ikke ender med å suse forbi demokratiets aller helligste rom.\n\n📍 Steg 3: Plukk opp stemmesedlene og ta de med deg inn i avlukket. NB: Selv om avlukket kan minne om et dusjkabinett, så burde du (så godt det lar seg gjøre), unngå å kle deg naken. Enn så lenge finnes det ikke noe nudistparti i Norge!\n\n📍 Steg 4: Etter du har krysset av...

🫡 Husk å bruke stemmeretten din!\n\n📍 Steg 1: Ta med deg ett stk. gyldig ID (og ditt egen vesen).\n\n📍 Steg 2: Finn ditt nærmeste valglokale, og sørg for at du har tid til å stemme, så du ikke ender med å suse forbi demokratiets aller helligste rom.\n\n📍 Steg 3: Plukk opp stemmesedlene og ta de med deg inn i avlukket. NB: Selv om avlukket kan minne om et dusjkabinett, så burde du (så godt det lar seg gjøre), unngå å kle deg naken. Enn så lenge finnes det ikke noe nudistparti i Norge!\n\n📍 Steg 4: Etter du har krysset av...

❤️👏 Gratulerer til @sosialistiskungdom med et brakvalg! \n\nDe har stått på tidlig og sent, og med 11,1% av stemmene fra videregåendeelever over hele landet, sikret de SV fremgang ❤️‍🔥\n\n✊ Vondt å se at det totalt sett ble blått flertall blant elevene, men dette skal vi snu i framtiden!\n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-05 19:53:50

❤️👏 Gratulerer til @sosialistiskungdom med et brakvalg! \n\nDe har stått på tidlig og sent, og med 11,1% av stemmene fra videregåendeelever over hele landet, sikret de SV fremgang ❤️‍🔥\n\n✊ Vondt å se at det totalt sett ble blått flertall blant elevene, men dette skal vi snu i framtiden!\n\n#StemSV

🤝 SV har flotte, flinke og dedikerte lokalkandidater over hele landet! \n\n❤️‍🔥 De har alle sine saker som førte dem inn i politikken, men felles for de alle er et brennende engasjement for å skape en så varm og inkluderende kommune som mulig. \n\n👋 Her kan du hilse på én av de! Eira er varaordfører i Bergen og @bergen sv sin 3. kandidat. Så bor du i Bergen må du huske å gi henne stemmen din, for en grønnere og rødere by!\n\nDet betyr noe hvem som styrer.\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-05 19:04:20

🤝 SV har flotte, flinke og dedikerte lokalkandidater over hele landet! \n\n❤️‍🔥 De har alle sine saker som førte dem inn i politikken, men felles for de alle er et brennende engasjement for å skape en så varm og inkluderende kommune som mulig. \n\n👋 Her kan du hilse på én av de! @eiravilde er varaordfører i Bergen og @bergen_sv sin 3. kandidat. Så bor du i Bergen må du huske å gi henne stemmen din, for en grønnere og rødere by!\n\nDet betyr noe hvem som styrer.\n\n#StemSV

💸 Mange barnefamilier sliter med økonomien. \n\n❤️ SV har lenge jobbet for at barnehagene skal bli billigere. Nå har regjeringspartiene også kommet på banen. Sammen sikrer vi flertall for en makspris på 2000,-\n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-05 14:48:18

🤝 SV setter folkehelsa først! \n\nSå om du vil stemme for …\n\n❤️ En større satsing på psykisk helse, slik som Haakon.\n\n❤️ Økte ytelser til de kronisk syke og uføre, slik som Marie.\n\n❤️ Eller bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre fantastiske helsearbeidere, slik som Andreas. \n\n✊ Da burde du også stemme SV! For det betyr noe hvem som styrer.\n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-05 11:32:08

❤️ SV vil ha leksefri skole! \n\n📚 Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som kan få leksehjelp fra foreldre når de kommer hjem. Etter en full skole- og arbeidsdag skal middagen spises, og da er det tid for fritid, for livet er mer enn lekser og jobb.\n\n🧑‍🏫 Derfor vil vi gi elevene mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og gi fri når elevene kommer hjem. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene. \n\n🤝 Det har...

❤️ SV vil ha leksefri skole! \n\n📚 Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som kan få leksehjelp fra foreldre når de kommer hjem. Etter en full skole- og arbeidsdag skal middagen spises, og da er det tid for fritid, for livet er mer enn lekser og jobb.\n\n🧑‍🏫 Derfor vil vi gi elevene mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og gi fri når elevene kommer hjem. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene. \n\n🤝 Det har...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-04 18:34:15

🍏🥪🥛 Ingen sultne elever på våre skoler!\n\n✊ SV slår et slag for den sosiale lunsjen, fordi vi veit at ingen matbokser er like, og at mer næring gir mer læring.\n\n📚 I SVs fellesskole lærer elevene mer fordi de trives og er motiverte og fordi skoledagen er mer praktisk og variert. Vi vil ha hjemmeleksene ut av skolen, og flere lærere samt gratis skolemat, inn.\n\n❤️ Stem SV for en bedre skoledag for alle!\n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-04 16:54:04

❤️‍🩹 Svært mange av oss vil bli rammet av psykiske helseplager i løpet av livet.\n\n❤️ Da må vi ha behandling som hjelper, når det er nødvendig. At folk skal bli sykere enn de trenger, på grunn av at terskelen er for høy eller ventetiden for lang, er uutholdelig.\n\nHer er en liste over noe av det SV ønsker:\n📍 At retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp, også i kommunene. \n\n📍 Øke antall psykiatriske døgnplasser nasjonalt. Ikke legge ned velfungerende spesialisttjenester.\n\n📍 Sørge for gode rehabiliteringsforløp innen psykisk helse i samarbeid med andre tjenester. \n\n📍 Innføre en...

❤️‍🩹 Svært mange av oss vil bli rammet av psykiske helseplager i løpet av livet.\n\n❤️ Da må vi ha behandling som hjelper, når det er nødvendig. At folk skal bli sykere enn de trenger, på grunn av at terskelen er for høy eller ventetiden for lang, er uutholdelig.\n\nHer er en liste over noe av det SV ønsker:\n📍 At retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp, også i kommunene. \n\n📍 Øke antall psykiatriske døgnplasser nasjonalt. Ikke legge ned velfungerende spesialisttjenester.\n\n📍 Sørge for gode rehabiliteringsforløp innen psykisk helse i samarbeid med andre tjenester. \n\n📍 Innføre en...

Jenny Klinge
2023-09-04 16:03:31

Stadige renteøkninger, dyrere matvarer, leiepriser som bare øker og generell prisøkning gjør at mange av oss virkelig kjenner dyrtiden på kroppen. \nI et land der ulikheten fortsetter å vokse, er det viktig at vi faktisk gjør noe for å forhindre enda større forskjeller, og for at folk flest skal få en litt enklere hverdag. \nHer kan du se SVs ti grep for å gjøre noe med dyrtiden.\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-04 14:58:34

👷 Gratulerer til Verkstedklubben Aker Verdal for å ha passert godt over 500 medlemmer! \n\n🦺 Stian Sagvold er tillitsvalgt på Aker Verdal, en stolt lærebedrift som utdanner fagarbeidere for framtida og leverer produkter som er helt avgjørende for et grønt og rettferdig skifte. \n\n🏗️ Arbeidet med flytende havvind må gjøres av organisert arbeidskraft og med lave utslipp - altså må mye av dette skje på norske verft og av norsk leverandørindustri.\n\n💚 Dette vil sikre Norge unik kompetanse på feltet, og masse solide arbeidsplasser - og er noe vi i SV alltid kjemper for.\n\n🤝 Stem SV for et parti som tar...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-04 13:19:33

👋 God mandag! I dag er det kun én uke igjen til valgdagen er her. \n\n✉️ Mange har alt forhåndsstemt, men de aller fleste vil levere sin stemme ila. de neste 7 dagene.\n\n🤔 Er du fortsatt på vippen? Har du snust innom SV på stemmeseddelen, men trenger et siste lite dytt i rødgrønn retning? \n\n❤️ Frykt ikke! Her er 10 suverent gode grunner til hvorfor du bør stemme SV i årets lokalgvalg.\n\n#StemSV

Laster...
Laster...