Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🍏🥪🥛 Ingen sultne elever på våre skoler!\n\n✊ SV slår et slag for den sosiale lunsjen, fordi vi veit at ingen matbokser er like, og at mer næring gir mer læring.\n\n📚 I SVs fellesskole lærer elevene mer fordi de trives og er motiverte og fordi skoledagen er mer praktisk og variert. Vi vil ha hjemmeleksene ut av skolen, og flere lærere samt gratis skolemat, inn.\n\n❤️ Stem SV for en bedre skoledag for alle!\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-04 18:34:15