Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
❤️‍🩹 Svært mange av oss vil bli rammet av psykiske helseplager i løpet av livet.\n\n❤️ Da må vi ha behandling som hjelper, når det er nødvendig. At folk skal bli sykere enn de trenger, på grunn av at terskelen er for høy eller ventetiden for lang, er uutholdelig.\n\nHer er en liste over noe av det SV ønsker:\n📍 At retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp, også i kommunene. \n\n📍 Øke antall psykiatriske døgnplasser nasjonalt. Ikke legge ned velfungerende spesialisttjenester.\n\n📍 Sørge for gode rehabiliteringsforløp innen psykisk helse i samarbeid med andre tjenester. \n\n📍 Innføre en forløpsgaranti innen psykisk helse og rus som erstatter pakkeforløpene. \n\n📍 Styrke de lokale tilbudene, med vekt på utbygging av lavterskeltilbud, psykiatrisk legevakt og skolehelsetjeneste. Kommunal opptrappingsplan for psykisk helse må videreføres og øremerkes. \n\n📍 Heve den lokale kompetansen på lavterskeltilbud, støttegrupper og åpne telefoner. \n\n📍 Ha et økt tilbud om rusbehandling og psykisk helsehjelp, og gjøre det gratis for ungdom til og med 25 år. \n\n📍 Gjøre det enklere å få psykisk helsehjelp uten henvisning og bygge ut brukerstyrte tilbud, som brukerstyrte senger i spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud i kommunene. \n\n📍 Minimere bruken av tvang, gjennom opplæring, økt bemanning, kompetanseheving og støtteordninger. \n\n📍 Styrke medikamentfrie behandlingstilbud. \n\n📍 Styrke de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) og vurdere en overføring til fylkene. \n\n📍 Styrke og samle kompetanse om traumelidelser og traumebehandling.\n\nDet har noe å si hvem som styrer.\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-04 16:54:01

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post