Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
👷 Gratulerer til Verkstedklubben Aker Verdal for å ha passert godt over 500 medlemmer! \n\n🦺 Stian Sagvold er tillitsvalgt på Aker Verdal, en stolt lærebedrift som utdanner fagarbeidere for framtida og leverer produkter som er helt avgjørende for et grønt og rettferdig skifte. \n\n🏗️ Arbeidet med flytende havvind må gjøres av organisert arbeidskraft og med lave utslipp - altså må mye av dette skje på norske verft og av norsk leverandørindustri.\n\n💚 Dette vil sikre Norge unik kompetanse på feltet, og masse solide arbeidsplasser - og er noe vi i SV alltid kjemper for.\n\n🤝 Stem SV for et parti som tar framtiden på alvor!\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-04 14:58:34