Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🤝 SV setter folkehelsa først! \n\nSå om du vil stemme for …\n\n❤️ En større satsing på psykisk helse, slik som Haakon.\n\n❤️ Økte ytelser til de kronisk syke og uføre, slik som Marie.\n\n❤️ Eller bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre fantastiske helsearbeidere, slik som Andreas. \n\n✊ Da burde du også stemme SV! For det betyr noe hvem som styrer.\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-05 14:48:18