Beta
Søket ga 366 treff.
Sosialistisk Venstreparti
2023-09-10 20:16:45

❤️‍🩹 Å verne om utsatte barn er et av fellesskapets viktigste oppdrag. \n\nBarn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgsvikt eller andre traumer, må få stabilitet, faglighet og trygg omsorg. Derfor trenger vi et barnevern som handlar om å verne barn, ikke om å tjene penger.\n\n🚸 Mens Høyre kutter i den offentlige finansieringen av barnevernet i sitt alternative budsjett, så vil SV styrke den.\n\n👩‍👦 Barnevernet trenger flere ansatte for å kunne se og hjelpe hvert barn på en god nok måte. Derfor jobber SV for et nytt barnevernsløft i den kommunale barnevernstjenesten. Barnet sitt beste skal alltid være viktigst, og...

Audun Lysbakken
2023-09-10 18:37:44

#stemSV ❤️💚

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-10 17:56:44

❤️ SV er barnas parti! \n\n🚸 Mens Høyre vil kutte i finansieringen av barnevernet i sitt alternative budsjett, så vil SV styrke det.\n\n👩‍👦 Barnevernet trenger flere ansatte for å kunne se og hjelpe hvert barn på en god nok måte. Derfor jobber SV for et nytt barnevernsløft i den kommunale barnevernstjenesten. Barnet sitt beste skal alltid være viktigst, og barn må få økt medvirkning i barnevernet.\n\n🙋‍♀️ @monaberger er en av SVs flotte kandidater som alltid jobber på for å sikre barnas beste, og bor du i Trondheim kan du være så heldig og få henne som ordfører! Men da må...

Audun Lysbakken
2023-09-10 13:41:24

Stem SV i Trondheim! For 🥪gratis skolemat 🚌gratis buss og trikk til alle under 25 🏡grønnere byutvikling 👩‍⚕️flere kommunale fastlegekontor 🎶fire nye ungdomsklubber ❤️bemanningsnorm i eldreomsorgen #stemSV https://t.co/q7cbqsvPTi

Audun Lysbakken
2023-09-10 13:34:30

I valget i Oslo sier du ja eller nei til privatisering! SV vil fortsette å ta tjenester tilbake til fellesskapet, nå er det renholdernes tur 👍 #stemSV https://t.co/sJK6SoXr1J

Audun Lysbakken
2023-09-10 13:07:57

Det står så mye på spill i valget mellom rødgrønt og blått i kommunene våre. Et av dem er ja eller nei til privatisering.\n\nI Oslo har byrådet hatt stor suksess med å ta tilbake tjenester til fellesskapet. Det betyr mer ressurser til folk som trenger kommunens hjelp og til de som skal gjøre jobben, og null i profitt til rike eiere og kommersielle.\n\n@Oslo SV vil gå videre. Nå er det renholderne som skal få trygge kommunale arbeidsplasser. Vinner Høyre blir det helt sikkert ikke noe av.\n\nSi ja til fellesskap, og nei til privatisering! #stemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-10 12:02:44

📢 Hver eneste stemme teller!\n\n🏁 I hovedstaden og flere av de store byene er det nærmest dødt løp mellom venstre- og høyresiden.\n\n❤️ Så dersom du ønsker en rettferdig og grønn hjemkommune, så er du nødt til å stemme SV, senest i morgen. \n\n✊ Bruk stemmeretten din! \n\n#StemSV

👎 I dag jobber alt for mange ufrivillig deltid.\n\n⚖️ 7 av 10 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling.\n\n❤️‍🩹 Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Oppå denne usikkerheten for arbeiderne går det også utover brukerne av omsorgstjenester, som ikke får den tryggheten som kommer med faste ansatte i hele stillinger.\n\n❤️✊ SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid.\n\nDet betyr noe hvem som styrer.\n\n#StemSV

Audun Lysbakken
2023-09-09 22:10:47

Skal du stemme i Oslo?\n\nSV har sikret gratis aktivitetsskole for alle byens barn. AKS-reformen er en kjempesuksess. Blir det maktskifte i byen så står tilbudet i fare Hvis Høyre får det som de vil, mister cirka 4000 barn retten til gratis plass fra 2024.\n\nTakket være SV har alle barna i Oslo nå mulighet til å delta i lek, læring og fellesskap helt uavhengig av foreldrenes lommebok. Deltakelsen har skutt i være og er rekordhøy i Oslo, og familier med ett barn sparer 25.000 kroner i året #stemsv

Audun Lysbakken
2023-09-09 22:08:36

Skal du stemme i Trondheim? \n\n@monaberger og SV er klare for å styre byen! ❤️💚\n\nSV vil ha:\n🥗 Gratis skolemat. Det er ca. 3500 barn i grunnskolen i Trondheim som ikke har med med mat på skolen og det er mange som har med dårlige matpakker. God ernæring er avgjørende for læring.\n\n🚌 Gratis buss og trikk til alle under 25 år. Dette vil gi bedre økonomi til barnefamilier og studenter og gjøre det billigere og enklere for skoler, SFO, barnehager og idrettslag å reise på turer.\n\n🏡 En grønnere byutviklingspolitikk. Vi må ta vare på bygg, mindre gjennomgangstrafikk, etablere flere gågater og...

Audun Lysbakken
2023-09-09 19:31:44

Skal du stemme i Trondheim? \n\nOrdførerkandidat SV Mona Berger og SV er klare for å styre byen! ❤️💚\n\nSV vil ha:\n🥗 Gratis skolemat. Det er ca. 3500 barn i grunnskolen i Trondheim som ikke har med med mat på skolen og det er mange som har med dårlige matpakker. God ernæring er avgjørende for læring.\n\n🚌 Gratis buss og trikk til alle under 25 år. Dette vil gi bedre økonomi til barnefamilier og studenter og gjøre det billigere og enklere for skoler, SFO, barnehager og idrettslag å reise på turer.\n\n🏡 En grønnere byutviklingspolitikk. Vi må ta vare på bygg, mindre gjennomgangstrafikk, etablere...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-09 14:45:19

🍽️ Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. \n\n👩‍👦 Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. \n\n❤️✊ SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. \n\nDet har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV

🍽️ Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. \n\n👩‍👦 Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. \n\n❤️✊ SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. \n\nDet har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-09 13:47:37

❤️ Velferden vår skal styres etter behovet for omsorg, ikke etter behovet for profitt!\n\n💰 Når kommersielle aktører styrer f.eks eldreomsorgen, så er det med én hensikt: Å tjene penger. Men eldreomsorgen vår er fullstendig skattefinansiert. Så når 80% av utgiftene i omsorg går til å lønne de ansatte, så sier det seg selv hvem profittjaget går utover.\n\n👎 Mange vet ikke at de kommersielle aktørene har langt dårlige lønns- og pensjonsbetingelser enn det offentlige, men det har de. Dette går utover både arbeideren og brukerne. De ansatte i velferdstjenestene må verdsettes mer, ikke mindre!\n\n✋ Høyresiden vil gjerne fortsette prosjektet sitt med...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-09 12:33:07

❤️‍🔥 En stemme til SV er en stemme til en tryggere framtid for unge nordmenn. \n\n👷🏠 En framtid hvor det offentlige tar et mye større ansvar for å sikre gode og rimelige boliger til førstegangskjøperen, studenten, fagarbeideren, småbarnsfamilien, og generelt folk flest. \n\n🤝 Så gjør som Victor, Bisma, Jack og Simon! Stem SV for en bedre boligpolitikk. \n\nDet har noe å si hvem som styrer.\n\n#StemSV

Audun Lysbakken
2023-09-09 12:06:43

Dødt løp i Bergen. Hvordan kan du BÅDE sørge for å holde Høyre borte fra makten OG presse Ap til rødgrønt samarbeid? Enkelt: #stemSV https://t.co/RjayvPMWId

Audun Lysbakken
2023-09-09 11:59:48

SV har sikret gratis aktivitetsskole for alle Oslos barn. AKS-reformen er en kjempesuksess. Blir det maktskifte i byen står tilbudet i fare. Hvis Høyre får det som de vil, mister cirka 4000 barn retten til gratis plass fra 2024. #stemSV https://t.co/yJkdtJzq2c

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-08 22:46:13

🌎 En tid preget av økonomisk usikkerhet og en stadig nærere klimakrise har dominert i valgkampen.\n\n❤️‍🩹 Et valg mellom de som bryr seg om miljø og klima, og de som ikke gjør det. Et valg mellom de som prioriterer å løfte de svakeste, og de som ikke gjør det. \n\nSV gjør begge deler. Vi jobber på hver eneste dag for at de som har minst skal få mer. Vi jobber på for at skogen skal vokse, og for at utslippene skal minske. \n\n❤️‍🔥 Så er du som oss, og brenner for begge, så trenger du ikke velge en av to....

Audun Lysbakken
2023-09-08 19:44:40

❤️ Velferden vår skal styres etter behovet for omsorg, ikke etter behovet for profitt!\n\n💰 Når kommersielle aktører styrer f.eks eldreomsorgen, så er det med én hensikt: Å tjene penger. Men eldreomsorgen vår er fullstendig skattefinansiert. Så når 80% av utgiftene i omsorg går til å lønne de ansatte, så sier det seg selv hvem profittjaget går utover.\n\n👎 Mange vet ikke at de kommersielle aktørene har langt dårlige lønns- og pensjonsbetingelser enn det offentlige, men det har de. Dette går utover både arbeideren og brukerne. De ansatte i velferdstjenestene må verdsettes mer, ikke mindre!\n\n✋ Høyresiden vil gjerne fortsette prosjektet sitt med...

Audun Lysbakken
2023-09-08 19:44:23

❤️ Velferden vår skal styres etter behovet for omsorg, ikke etter behovet for profitt!\n\n💰 Når kommersielle aktører styrer f.eks eldreomsorgen, så er det med én hensikt: Å tjene penger. Men eldreomsorgen vår er fullstendig skattefinansiert. Så når 80% av utgiftene i omsorg går til å lønne de ansatte, så sier det seg selv hvem profittjaget går utover.\n\n👎 Mange vet ikke at de kommersielle aktørene har langt dårlige lønns- og pensjonsbetingelser enn det offentlige, men det har de. Dette går utover både arbeideren og brukerne. De ansatte i velferdstjenestene må verdsettes mer, ikke mindre!\n\n✋ Høyresiden vil gjerne fortsette prosjektet sitt med...

Laster...
Laster...