Beta
Søket ga 590 treff.

Kjenner du en som gjør en viktig innsats for barn og unge og som er et godt forbilde? Årets forbilde skal kåres, og juryen ser etter en ildsjel som er en god rollemodell, nyter respekt blant barn og unge, fremmer likestilling og motarbeider diskriminering.

Fosterhjem i nettverk og nærmiljø bidrar til at barna ikke må flytte langt vekk fra alt de kjenner. Har du plass til en som trenger ekstra omsorg?

- Hvordan skal vi formidle at vi har et barnevern som hjelper alle barn i Norge? Det var barneminister Linda Hofstad Helleland sitt spørsmål da hun møtte Primærmedisinsk Verksted(Kirkens Bymisjon) i dag. De ansatte og frivillige der jobber for å skape større forståelse mellom innvandrere og det norske samfunnet. Mange innvandrerforeldre er skeptiske til barnevernet, og vet ikke nok om barnevernets arbeid. Les mer: bit.ly/2uOokOa

I dag kom skattemeldingen for 2017. Ble det restskatt eller litt penger til overs? Uansett er det lurt å gå igjennom privatøkonomien med jevne mellomrom. Sjekk ut Finansportalen. Her får du hjelp til å sammenlikne og flytte på pensjonsprodukter, banktjenester, forsikringer og pengeplasseringer.

Vil du vite mer om barnevernstjenesten i din kommune? Bufdir - Oppveksts barnevern kommunemonitor er en nettside med tall og data i de kommunale barnevernstjenestene. Her kan kommunene sammenligne seg selv med andre kommuner og lære av hverandre.

Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) sitt framsidebilete

For noen barn og unge kan påsken være vanskelig. Alle barn skal få hjelp og noen å snakke med når de trenger det. Hos Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111 sitter det alltid noen som er klare til å snakke med dem som ringer inn.

Skal du ut å reise til sommeren? Da kan du glede deg over at du nå får enda bedre forbrukerrettigheter når du setter sammen din egen pakkereise. I dag la regjeringen frem en proposisjon for Stortinget med forslag til ny pakkereiselov.

Barneekteskap er ikke akseptabelt. Regjeringen foreslår derfor en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge.

Påskeferien står for døren, og det er glimrende skiforhold mange steder i landet. Vil du ut på tur, men mangler utstyr? Rundt om i kommunene finnes det utlånssentraler der du kan låne ski, skøyter, tursekk og annet sport- og friluftsutstyr helt gratis. Sjekk nettsiden til kommunen din for nærmeste utlånssentral. Her er noen eksempler: BUA, Saltdal Utstyrssentral, Skattkammeret Østfold, Skattkammeret Haugesund, Utlånssentralen Porsgrunn, Modum Utstyrssentral og FRITIDSETATEN VEST.

Hverdagen som forelder kan fort bli hektisk. Tar du deg tid til å se kjæresten din? Her er noen råd for hvordan du kan vise litt hverdagskjærlighet.

Er du jurist, og interessert i både likestillings- og diskrimineringsfeltet og forbrukerfeltet? Vil du være med på å forme fremtidens politikk på disse områdene? Da bør du sjekke ut denne ledige stillingen som avdelingsdirektør. Søknadsfristen er 6. april.

Er det lenge siden du har vært hos tannlegen? Prisene for behandling kan variere stort, avhengig av hvilken tannlege du bruker. Sjekk prisforskjellen på hvakostertannlegen.no.

Fosterhjem

«I dag er jeg veldig takknemlig for at de lot oss få fortsette å være søsken på ordentlig». Se hvorfor det er viktig at søsken får vokse opp i samme fosterfamilie 😊

Under FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York deltar ministre fra om lag 90 land og flere tusen representanter fra sivilt samfunn. De diskuterer viktige tema innen likestilling, som blant annet kvinner i media og #metoo, jenter og utdanning, kvinners helse og seksuelle rettigheter, og kvinners rett til å eie og drive jord. Les statsråd Linda Hofstad Helleland sitt hovedinnlegg: http://bit.ly/2DBbBO0

- For å nå målet om likestilling for jenter og kvinner som lever på landsbygda, er deres rett til å bestemme over egen kropp og rett til utdanning viktig, sa likestillingsminister Linda Hofstad Helleland da hun i dag hold Norges hovedinnlegg på FNs kvinnekommisjon - United Nations Commission on the Status of Women (CSW). Hun representerer regjeringen på CSW62 sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Husk å bruke rettighetene dine i lufta, ikke minst i dag, på selveste Forbrukerdagen! Ta Forbrukerrådets flyrettighetssjekk hvis flyet er forsinket, innstilt eller bagasjen din er blitt borte. Ved å fylle inn hvor du flyr fra og til, hva som er skjedd og hva det skyldes, får du informasjon om hva du har rett på.

– Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Til sammen 67 prosjekter som skal bidra til kunnskap, kompetanse og informasjon om universell utforming får nå 17,35 millioner kroner i støtte. Universell utforming innebærer tilrettelegging slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne delta på ulike arenaer som skoler, transport, uteområder og innen IKT.

FNs kvinnekommisjon er den viktigste internasjonale møteplassen for diskusjon om kvinners rettigheter. Flere tusen deltakere fra medlemsland og organisasjoner, samles i disse dager til den 62. kvinnekommisjonen - United Nations Commission on the Status of Women (CSW). Fra regjeringen deltar likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det er praktisk talt umulig å sette seg inn i alle brukervilkårene man møter på nett og i apper. De som utvikler og tilbyr digitale produkter må lage enklere vilkår, som ikke strider mot forbrukernes rettigheter. Samtidig må forbrukerne selv følge med på vilkårene. Nå kommer Forbrukertilsynet med en ny veileder for brukervilkår - til hjelp for både utviklere og forbrukere.

Laster...
Laster...