Beta
Søket ga 604 treff.

Sjekk ut Foreldrehverdag - tips til deg som har barn!

Er du effektiv, strukturert og takler et stort arbeidspress? Da kan dette være jobben for deg. Vi har ledig stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent i statsrådsseksjonen. Seksjonen legger til rette for møter, avtaler og reiser, og er et knutepunkt for saks- og informasjonsflyt i departementet.

Inkassoklagene har nesten tredoblet seg siden 2015, viser Forbrukerrådets ferske klagestatistikk. Sjekk ut hva du bør gjøre når du får et inkassokrav og hvilke rettigheter du har.

Nesten 300 barn og unge venter nå på et nytt hjem. Se behovet der du bor: www.fosterhjem.no

Sjekk ut Foreldrehverdag - tips til deg som har barn!

Akkurat nå venter mange ungdommer på et nytt hjem, så de kan komme i gang med livene sine igjen. www.fosterhjem.no

Har du plass til en som trenger litt ekstra omsorg? Se behovet for fosterhjem på www.fosterhjem.no

Antallet forbrukerklager økte med syv prosent i 2017, viser Forbrukerrådets ferske statistikk. – Jeg er ikke fornøyd med at vi ser en økning i klagestatistikken. Og jeg er bekymret når jeg ser at det stort sett er de samme bransjene – bil, bank og bolig – som går igjen på klagetoppen, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland. Hun mener disse bransjene nå må rydde opp.

Da Reem kom til Norge fra Syria ble hun advart mot barnevernet. Men da hun trengte hjelp ble barnevernet en støtte i hverdagen, blant annet i kontakten med NAV. - Vi hadde jo samme mål, nemlig at sønnen hennes skulle ha det bra, sier Birgitte Singstad, saksbehandleren hennes. I dag fortalte Reem barneminister Linda Hofstad Helleland hvordan hun nå framsnakker barnevernets arbeid til andre i minoritetsmiljøene. - Vi vet at tilliten til barnevernets er lav i mange av disse miljøene, derfor er Reems åpenhet så viktig, sier Helleland.

Hvordan skal barnevern- og sosionomutdanningen være? Nå sendes forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene ut på høring. Kunnskapsdepartementet (Norge) inviterer til høringskonferanse onsdag 9. mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Bli med og gi innspill! Program og påmelding her: bit.ly/2HrCB8l

Har du plass til en med livet på vent? www.fosterhjem.no

Sjekk ut Foreldrehverdag - tips til deg som har barn!

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan melde som som fosterforeldre. Det viktigste er at du kan gi omsorg og trygghet.

Spill deg god til å stille de vanskelige spørsmålene. Verktøyet Snakke skal lære voksne som jobber med barn å ta opp vold og overgrep. - Det å stille spørsmål som skaper trygghet for at barn og ungdom kan fortelle om bekymringer og vonde opplevelser må læres. Med dette verktøyet kan vi lettere fange opp og hjelpe de som utsettes for vold og overgrep, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Kjenner du en som gjør en viktig innsats for barn og unge og som er et godt forbilde? Årets forbilde skal kåres, og juryen ser etter en ildsjel som er en god rollemodell, nyter respekt blant barn og unge, fremmer likestilling og motarbeider diskriminering.

Fosterhjem i nettverk og nærmiljø bidrar til at barna ikke må flytte langt vekk fra alt de kjenner. Har du plass til en som trenger ekstra omsorg?

- Hvordan skal vi formidle at vi har et barnevern som hjelper alle barn i Norge? Det var barneminister Linda Hofstad Helleland sitt spørsmål da hun møtte Primærmedisinsk Verksted(Kirkens Bymisjon) i dag. De ansatte og frivillige der jobber for å skape større forståelse mellom innvandrere og det norske samfunnet. Mange innvandrerforeldre er skeptiske til barnevernet, og vet ikke nok om barnevernets arbeid. Les mer: bit.ly/2uOokOa

I dag kom skattemeldingen for 2017. Ble det restskatt eller litt penger til overs? Uansett er det lurt å gå igjennom privatøkonomien med jevne mellomrom. Sjekk ut Finansportalen. Her får du hjelp til å sammenlikne og flytte på pensjonsprodukter, banktjenester, forsikringer og pengeplasseringer.

Vil du vite mer om barnevernstjenesten i din kommune? Bufdir - Oppveksts barnevern kommunemonitor er en nettside med tall og data i de kommunale barnevernstjenestene. Her kan kommunene sammenligne seg selv med andre kommuner og lære av hverandre.

Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) sitt framsidebilete
Laster...
Laster...