Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Spill deg god til å stille de vanskelige spørsmålene. Verktøyet Snakke skal lære voksne som jobber med barn å ta opp vold og overgrep. - Det å stille spørsmål som skaper trygghet for at barn og ungdom kan fortelle om bekymringer og vonde opplevelser må læres. Med dette verktøyet kan vi lettere fange opp og hjelpe de som utsettes for vold og overgrep, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Postet:
2018-04-10 09:57:44

Delt innhold:
SNAKKE
Den digitale opplæringsplattformen SNAKKE - www.snakkemedbarn.no - gir hjelpere mulighet til å øve på samtaler med barn utsatt for vold…