Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hvordan skal barnevern- og sosionomutdanningen være? Nå sendes forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene ut på høring. Kunnskapsdepartementet (Norge) inviterer til høringskonferanse onsdag 9. mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Bli med og gi innspill! Program og påmelding her: bit.ly/2HrCB8l

Postet:
2018-04-17 14:00:00

Delt innhold:
Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevern-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernep...