Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Vil du vite mer om barnevernstjenesten i din kommune? Bufdir - Oppveksts barnevern kommunemonitor er en nettside med tall og data i de kommunale barnevernstjenestene. Her kan kommunene sammenligne seg selv med andre kommuner og lære av hverandre.

Postet:
2018-04-03 15:30:00

Delt innhold:
Barnevern kommunemonitor
Statistikk om bekymringsmeldinger, undersøkelser, barnevernstiltak, barn med barnevernserfaring og skoleresultater, med mer.