Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
- Hvordan skal vi formidle at vi har et barnevern som hjelper alle barn i Norge? Det var barneminister Linda Hofstad Helleland sitt spørsmål da hun møtte Primærmedisinsk Verksted(Kirkens Bymisjon) i dag. De ansatte og frivillige der jobber for å skape større forståelse mellom innvandrere og det norske samfunnet. Mange innvandrerforeldre er skeptiske til barnevernet, og vet ikke nok om barnevernets arbeid. Les mer: bit.ly/2uOokOa

Postet:
2018-04-05 15:45:00