Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Fosterhjem i nettverk og nærmiljø bidrar til at barna ikke må flytte langt vekk fra alt de kjenner. Har du plass til en som trenger ekstra omsorg?

Postet:
2018-04-06 07:30:00

Delt innhold:
Tema: Fosterhjem i nettverk og nærmiljø
Hvert år trenger 1000 barn og ungdommer fosterhjem i Norge. Fosterhjem i nettverk og nærmiljø bidrar til at barna ikke må flytte langt vekk fra alt de kjenner, og nå trenger vi flere som kan gi omsorg.