Beta
Søket ga 604 treff.

Det er et felles samfunnsansvar å sørge for at alle får en god oppvekst uansett hvor de kommer fra. Derfor inviterer regjeringen næringslivet, sosiale entreprenører og frivillige­ organisasjoner til samarbeid for dem som lever i vedvarende lavinntekt.­

Alle barn skal få hjelp og noen å snakke med når de trenger det. Hos Alarmtelefonen for Barn og Unge sitter det alltid noen som er klare til å snakke med de som ringer inn.

Regjeringa vil i høyringsnotatet til ny barnevernslov foreslå å utvide retten til ettervern i barnevernet frå 23 til 25 år. Det var førjulsbeskjeden som skapte god stemning då statsminister Erna Solberg og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland besøkte Landsforeningen for barnevernsbarn www.regjeringen.no//id2623543/

Takk til alle dere som jobber med barn og unge i barneverntjenesten og på krisesentre rundt om i landet! Dere gjør en viktig innsats for de mest sårbare iblant oss. En riktig god jul til dere alle!

Alle skal kunne delta og ha mulighet til å bidra i samfunnet, men vi vet at enkelte møter hindringer. I dag har regjeringen lansert en strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Målet er et likestilt samfunn.

Hvor godt fyller din kommune opp lovpålagte krav om oppfølging av barn og unge? Et nytt trafikklys-system for oppfølging, kontroll og tilsyn i fosterhjem og andel fristbrudd i undersøkelsessaker, viser om kommunen scorer grønt, gult eller rødt.

Fosterhjemsutvalget har gjennomgått rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. I dag mottok barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland utvalgets rapport, «Trygge rammer for fosterhjem».

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå rammebetingelser for ordinære fosterhjem. I dag kl. 10 leverer utvalget sin utredning. Følg overleveringen her.

Hvordan står det til med likestillingen i det norsk-somaliske miljøet og hva skal til for at flere, særlig kvinner, kommer seg i jobb? Bedre norskkunnskaper, kompetanse og mulighet til å prøve seg i jobb var blant temaene Abidrahman, Said, Mubarak og de andre spilte inn på dagens møte med likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og integreringsminister Jan Tore Sanner Kunnskapsdepartementet (Norge) Foto: NTB Scanpix

Familievernet

Slik kan dere sikre barna en fin julefeiring, selv om dere ikke bor sammen. #barnasjul #tryggebarn #gladebarn #brusistedenforrus #juleråd #julerådtilskilteforeldre https://www.bufdir.no/Familie/familievernnord/barnasjul/

Vi reiser rundt i landet for å få lære korleis det er å vere #ungidag og få innspel til ny ungdomspolitikk. I dag var vi i Molde kommune saman med Tobias som er leiar i ungdomsrådet her. Er du mellom 13 og 25 år og har innspel til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kan du gå inn på ung.no og delta i spørjeundersøkinga #detmenerjeg

I en ny rapport om skeive med innvandringsbakgrunn oppgir mer enn halvparten av respondentene at de har selvmordstanker og nesten halvparten har opplevd å bli presset til seksuelle handlinger. bit.ly/2E0iDQ7

Hvordan bør helse- og sosialfagutdanningen være? Nå har Kunnskapsdepartementet (Norge) laget forslag til nye nasjonale retningslinjer som du kan gi innspill på.

Gratulerer med FNs dag for funksjonshemmede! Regjeringen er i gang med #inkluderingsdugnaden og målet er at flere med en funksjonshemming skal få en jobb å gå til. «Det å få være en del av arbeidslivet er kjempeviktig.» sier Bjørnar Erikstad, ambassadør for Stiftelsen VI.

Vaksne må bryte stillheita for at barn skal seie frå om seksuelle overgrep. Overgrep skjer også i idretten. #starttotalk Kulturdepartementet Norges idrettsforbund Les meir her: bit.ly/2TX6lxj

I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. En fersk undersøkelse viser at dagen dessverre trengs: 29 prosent av norske kvinner har opplevd vold i en eller annen form, 15 prosent av mennene. Undersøkelsen viser også at bare halvparten av de spurte mener at latterliggjøring, ydmykelser og kontroll over for eksempel økonomi er vold. Mens forskning viser at å være utsatt for psykisk vold kan ha like alvorlige konsekvenser som fysisk vold.

Gratulerer med den internasjonale barnedagen! I dag er det 29 år siden Barnekonvensjonen, barnas egen grunnlov, ble vedtatt. Konvensjonen gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor.

I de 200 største selskapene i Norge er bare 1 av 10 av de øverste lederne kvinner. Nå lanserer likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen utkast til tiltak som næringslivet kan bruke for å øke antall kvinner i toppledelsen.

Hva mener ungdom om samfunnet vi lever i? Hva er bra og hva kan bli bedre? På Dialogforum 2018 får barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland innspill fra ungdomsrepresentanter fra fylkene. Medvirkning, skole og fritid og psykisk og fysisk helse er blant temaene som diskuteres.

Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) sitt framsidebilete
Laster...
Laster...