Beta
Søket ga 595 treff.
Familievernet

Slik kan dere sikre barna en fin julefeiring, selv om dere ikke bor sammen. #barnasjul #tryggebarn #gladebarn #brusistedenforrus #juleråd #julerådtilskilteforeldre https://www.bufdir.no/Familie/familievernnord/barnasjul/

Vi reiser rundt i landet for å få lære korleis det er å vere #ungidag og få innspel til ny ungdomspolitikk. I dag var vi i Molde kommune saman med Tobias som er leiar i ungdomsrådet her. Er du mellom 13 og 25 år og har innspel til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kan du gå inn på ung.no og delta i spørjeundersøkinga #detmenerjeg

I en ny rapport om skeive med innvandringsbakgrunn oppgir mer enn halvparten av respondentene at de har selvmordstanker og nesten halvparten har opplevd å bli presset til seksuelle handlinger. bit.ly/2E0iDQ7

Hvordan bør helse- og sosialfagutdanningen være? Nå har Kunnskapsdepartementet (Norge) laget forslag til nye nasjonale retningslinjer som du kan gi innspill på.

Gratulerer med FNs dag for funksjonshemmede! Regjeringen er i gang med #inkluderingsdugnaden og målet er at flere med en funksjonshemming skal få en jobb å gå til. «Det å få være en del av arbeidslivet er kjempeviktig.» sier Bjørnar Erikstad, ambassadør for Stiftelsen VI.

Vaksne må bryte stillheita for at barn skal seie frå om seksuelle overgrep. Overgrep skjer også i idretten. #starttotalk Kulturdepartementet Norges idrettsforbund Les meir her: bit.ly/2TX6lxj

I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. En fersk undersøkelse viser at dagen dessverre trengs: 29 prosent av norske kvinner har opplevd vold i en eller annen form, 15 prosent av mennene. Undersøkelsen viser også at bare halvparten av de spurte mener at latterliggjøring, ydmykelser og kontroll over for eksempel økonomi er vold. Mens forskning viser at å være utsatt for psykisk vold kan ha like alvorlige konsekvenser som fysisk vold.

Gratulerer med den internasjonale barnedagen! I dag er det 29 år siden Barnekonvensjonen, barnas egen grunnlov, ble vedtatt. Konvensjonen gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor.

I de 200 største selskapene i Norge er bare 1 av 10 av de øverste lederne kvinner. Nå lanserer likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen utkast til tiltak som næringslivet kan bruke for å øke antall kvinner i toppledelsen.

Hva mener ungdom om samfunnet vi lever i? Hva er bra og hva kan bli bedre? På Dialogforum 2018 får barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland innspill fra ungdomsrepresentanter fra fylkene. Medvirkning, skole og fritid og psykisk og fysisk helse er blant temaene som diskuteres.

Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) sitt framsidebilete

Å bli foreldre er ikke alltid det enkleste for parforholdet! Da kan det være greit å se de nye filmene på foreldrehverdag.no og vite at det blir bedre. Foreldrehverdag - tips til deg som har barn Familievernet

Hos barn ser ein stort sett plager gjennom endring i åtferd. Endra søvnmønster, dårlegare resultat på skulen, og om barnet ditt blir meir engsteleg kan tyde på at noko er galt. NRK Super viser deg nokre av signala som kan tyde på at eit born har det vanskeleg.

Er du mellom 13 og 25 år? Då vil ungdomsminister Linda Hofstad Helleland høyre frå deg! Den siste veka har nesten 500 unge svart på spørjeundersøkinga om korleis det er å vere ung i dag. Send oss dine innspel på ung.no.

Flere og flere barn oppgir at de sliter psykisk. Barn lærer mye om hvordan ta vare på kroppen og den fysiske helsen, men hva vet de egentlig om sin psykiske helse? Denne uken setter NRK Super fokus på dette viktige temaet.

Antall anmeldelser om hatkriminalitet er mer enn doblet på seks år. Regjeringen tar dette på alvor og løfter arbeidet med å bekjempe hatytringer og hatkriminalitet. I dag har Linda Hofstad Helleland og justisminister Tor Mikkel Wara fått gode innspill fra organisasjoner og etater om hvor innsatsen bør styrkes. Justis- og beredskapsdepartementet, Stopp hatprat

Familievernet er et gratis tilbud som mange flere burde benytte seg av! Se intervjuet med Marthe og Håvard om deres erfaringer med familievernet ❤️

Gratulerer til Aziz Ur Rehman, med prisen for Årets Forbilde 2018. Han er et forbilde for barn og unge gjennom sitt frivillige arbeid for minoriteter på ulike arenaer, som på Mangfoldshuset Mortensrud og i Radio Voice of Oslo. På denne måten er Aziz med på å fremme dialog, likestilling og integrering. Bufdir

I dag la regjeringen frem integreringsstrategien. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt. Les strategien her: bit.ly/2yEIhq5

Gratulerer til Jenter og teknologi med gjeve priser i Global Best Awards! Veldig spennende at dette partnerskapet for å få flere jenter inn i teknologiutdanninger også blir lagt merke til i utlandet 👏👏👏 NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Laster...
Laster...