Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. En fersk undersøkelse viser at dagen dessverre trengs: 29 prosent av norske kvinner har opplevd vold i en eller annen form, 15 prosent av mennene. Undersøkelsen viser også at bare halvparten av de spurte mener at latterliggjøring, ydmykelser og kontroll over for eksempel økonomi er vold. Mens forskning viser at å være utsatt for psykisk vold kan ha like alvorlige konsekvenser som fysisk vold.

Postet:
2018-11-25 20:20:55

Delt innhold:
Hva er vold
Kun halvparten av de spurte mener at latterliggjøring, ydmykelser og kontroll over for eksempel økonomi er vold. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Undersøkelsen er gjennomført for å kartlegge kunnskap om vold og overgrep i...