Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Det er et felles samfunnsansvar å sørge for at alle får en god oppvekst uansett hvor de kommer fra. Derfor inviterer regjeringen næringslivet, sosiale entreprenører og frivillige­ organisasjoner til samarbeid for dem som lever i vedvarende lavinntekt.­

Postet:
2018-12-31 14:19:57

Delt innhold:
Felles løft for dem med dårlig råd
Skal vi skape en bedre oppvekst for barn i lavinntektsfamilier, trenger vi nye løsninger og nye typer samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og det offentlige.