Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hvordan bør helse- og sosialfagutdanningen være? Nå har Kunnskapsdepartementet (Norge) laget forslag til nye nasjonale retningslinjer som du kan gi innspill på.

Postet:
2018-12-03 20:00:00

Delt innhold:
Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (fase 2)
Kunnskapsdepartementet sendte forslag  til nasjonale retningslinjer for fase 2 på høring 29.november 2018. Les mer om høringene her.