Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Gratulerer med den internasjonale barnedagen! I dag er det 29 år siden Barnekonvensjonen, barnas egen grunnlov, ble vedtatt. Konvensjonen gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor.

Postet:
2018-11-20 12:44:28

Delt innhold:
FNs konvensjon om barnets rettigheter
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Den gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor.