Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hvor godt fyller din kommune opp lovpålagte krav om oppfølging av barn og unge? Et nytt trafikklys-system for oppfølging, kontroll og tilsyn i fosterhjem og andel fristbrudd i undersøkelsessaker, viser om kommunen scorer grønt, gult eller rødt.

Postet:
2018-12-18 15:33:49

Delt innhold:
Rødt eller grønt lys for barnevernet i din kommune
Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. 51 barneverntjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik.