Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Alle skal kunne delta og ha mulighet til å bidra i samfunnet, men vi vet at enkelte møter hindringer. I dag har regjeringen lansert en strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Målet er et likestilt samfunn.

Postet:
2018-12-19 13:08:51

Delt innhold:
Ny innsats for personer med funksjonsnedsettelse
På et møte med de funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner i dag presenterte likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) regjeringens nye strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, Et samfunn for alle.