Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2018-12-13 10:46:16

Det må bli slutt på en forfeilet arbeidslinje som fører til fattigdom og utstøting. Fattigdom gjør folk sjuke. Å ha hodet over vannet økonomisk og få langsiktig og god kompetanseheving kan gi mange flere mulighet til arbeid. NAV må få mulighet og midler til å følge opp folk tettere og lengre. Og folk som er arbeidsuføre må få uføretrygd raskere. SV - Sosialistisk Venstreparti FO - Fellesorganisasjonen Solfrid Lerbrekk Eirik Faret SakariassenAne Lindholt

Karin Andersen
2018-12-05 12:19:08

Bli med på laget du og. Rettferdig samfunn, ta vare på klima og natur, likestilling og frihet for alle.

Karin Andersen
2018-11-29 11:23:02
Karin Andersen

OG så var det bare jug. De lovte rett opp i ansiktet til Mona Anita Espedal og andre som har vært sviktet på det groveste av barnevernet at alle skulle få en rettferdig erstatning Nå er saken avgjort og Høyre og FRP og SP svikter. Senest denne uka lovet de dette til Mona og til media. De stemmer ned alle SV - Sosialistisk Venstreparti sine forslag om full gjennomgang og å sikre at alle kommuner må ha gode ordningninger, men vil at KS skal lage en anbefaling om beste-praksis til frivillige ordner. De mer lokalt selvstyre er viktigere enn å bøte på sviket mot barna. Dette er så stygt at de ordene jeg finner, ikke kan skrives.

Karin Andersen
2018-11-29 10:52:11

OG så var det bare jug. De lovte rett opp i ansiktet til Mona Anita Espedal og andre som har vært sviktet på det groveste av barnevernet at alle skulle få en rettferdig erstatning Nå er saken avgjort og Høyre og FRP og SP svikter. Senest denne uka lovet de dette til Mona og til media. De stemmer ned alle SV - Sosialistisk Venstreparti sine forslag om full gjennomgang og å sikre at alle kommuner må ha gode ordningninger, men vil at KS skal lage en anbefaling om beste-praksis til frivillige ordner. De mer lokalt selvstyre er viktigere enn å...

Karin Andersen
2018-11-25 10:18:34
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

"Sikkerhetssituasjonen er veldig alvorlig. I tillegg til Taliban, er det også en rekke andre nettverk og grupper som kjemper om å kontrollere landområder, noe som gjør det enda mer utfordrende." sa utenriksminister Eriksen Søreide etter besøket i Afghanistan nå. Norge er et av få land som re...

Karin Andersen
2018-11-21 20:30:48

– Listen vår viser at kommunene systematisk blir underfinansiert. For vanskeligstilte kutter regjeringen på ett område for å gi litt på andre. Altså omfordeling mellom fattige, syke og fattige eller uføre og fattige. Summen blir dårlig. Det verste er dette med ressurskrevende tjenester. Regjeringen har kuttet store beløp og skjøvet utgiftene over på kommunene, sier SVs Karin Andersen. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2018-11-18 21:01:20

Her er en fin gjeng fra Oppland Hedmark SV Hamar SV Stange SV Løten SV på dagens demonstrasjon mot Erna og KrFs angrep på abortloven. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2018-11-17 16:11:56

Ord for dagen. SV - Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Ungdom Kvinnefronten Norske Kvinners Sanitetsforening

Karin Andersen
2018-11-15 16:21:40

Bra at AP er enig med SV - Sosialistisk Venstreparti i denne saken. .@SVparti krever full gjennomgang av vergemålssaker. Bra at sannheten kommer fram. Staten har sviktet disse menneskene og fylkesmennene har sagt fra om dette til regjeringen, men de har ikke lyttet. Justisministeden har visst systemet ikke holdt mål. SV vil foreslå endringer i loven slik det står i denne artikkelsen. NFU Oslo

Karin Andersen
2018-11-02 19:57:20

Skuffet i kveld? Bli heller med i SV. Vi vet hvilken side vi står på og vil bruke alle krefter på mer rettferdighet og mindre vonde ulikeheter og for ei trygg framtid uten farlige klimautslipp, godt miljø og bærekraftige arbeidsplasser. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2018-09-29 21:06:21

4 rettferdige og riktige endringer - Pensjon fra første krone • pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn • det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent • det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år • det gis pensjon ved fratredelse også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder SV og Ap håper å få med Kfr og Sp. Frp mener at saken hører til mellom partene i arbeidslivet.

Karin Andersen
2018-09-21 11:15:30

@SVparti har nå registrert over 13000 medlemmer. Aldri før har vi registrert så mange. Bli med du også. For gode samfunn med små forskjeller, godt miljø og klima i balanse. sv.no/bli-medlem/

Karin Andersen
2018-09-17 13:56:56

Ja selvsagt går fattigdom på helsa løs. Å ikke ha penger, ikke vite hvordan du skal klare deg, bli ansett for udugelig og et problem. Bli påført skam. Det setter seg i kropp og sinn og bryter ned. Vondt og skadelig. @SVparti @FriFagbevegelse @snorreval @kariekas Audun Lysbakken

Karin Andersen
2018-08-24 12:37:07

Alle er enige om at vi må gjøre mer for å få folk i jobb, men å være lutfattig minsker mulighetene for å lykkes med det. Derfor må vi sørge for at foreldrene får kompetanse og hodet over vannet økonomisk. Og vi må sikre at alle barn får like gode muligheter uavhengig av bakgrunn. Da trengs det mer rettferdig omfordelingspolitikk. Det er det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom Mener SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2018-08-20 14:26:15

Endelig har Mæland innsett realiteten og tatt til vettet. Saken kommer opp igjen i Stortinget til høsten. Da må fornuften få rå. Ansvaret påligger KRF. ⁦‪@Sosialistisk venstreparti ‬⁩ vil stoppe dette og andre tvangsvedtak. IAlle vil leve godt med at dette blir parkert for godt, bare synd så mye tid og penger og krefter er kastet bort På vegen. ⁦‪@nrknyheter‬⁩ ⁦‪@Aftenposten.

Karin Andersen
2018-08-13 21:04:47

Viktig debatt på Arendalsuka om eldreomsorg. Og for første gang på plakat sammen med Michael Wiehe. Hadde jeg aldri trodd nei.

Karin Andersen
2018-08-12 09:08:50

Det er viktig å kunne tjene opp tjenestepensjon fra første krone. Mange har småstillinger og lav inntekt og de taper stort på dette. – Dette bare beviser at Frp er direktørenes parti, ikke arbeidernes parti. Her har vi enda en sak som viser at partiet er mer opptatt av den økonomiske eliten enn arbeidsfolk. Hvis man virkelig vil ta arbeidernes side, bør man være mer bekymret for at ungdom, vikarer og deltidsarbeidere ikke får pensjon for sitt arbeid enn å være bekymret for hva NHO måtte mene om saken. Dette gir et veldig klart bilde over hvor partiet står, langer...

Karin Andersen
2018-07-23 09:12:51
Verdens superrike har gjemt unna 62 000 milliarder i skatteparadiser

Det stemmer at det finnes beregninger som viser at 62 billioner kroner er gjemt unna i skatteparadis.

Karin Andersen
2018-07-16 08:27:04

Hei alle dere på Høyresida og i arbeidsgiverorganisasjonene som mener folk må jobbe mye lengre framover for å få pensjon enkan leve av. Hva mener dere folk skal gjøre hvis de må bytte jobb etter 50 Og søknadene ikke engang blir vurdert? Ja NHO har jo selv sagt opp eldre arbeidstakere fordi de trenger nyere kompetanse som de sa. Hvilke bedrifter gjør ikke det da? Hvilke bedrifter ønsker seg ikke de friskest, mest engasjerte, de som har oppdatert kompetanse, osv. Hva vil dere gjøre for at flere skal kunne være i arbeid lengre og hva gjør dere med at eldre...

Karin Andersen
2018-07-13 15:51:49

Med stor sorg vi hører at Thorvald Stoltenberg er død. Han var en venn, en menneskevenn og en stor humanist i politikken. Siste gang jeg traff ham var i Oddvar Nordlis begravelse i vår og som alltid var det klem og gode ord å få. En raus og ruvende skikkelse som vil bli dypt savnet av alle som kjente ham og det var mange. Føler med familien i sorgen.

Laster...
Laster...