Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Bra at AP er enig med SV - Sosialistisk Venstreparti i denne saken. .@SVparti krever full gjennomgang av vergemålssaker. Bra at sannheten kommer fram. Staten har sviktet disse menneskene og fylkesmennene har sagt fra om dette til regjeringen, men de har ikke lyttet. Justisministeden har visst systemet ikke holdt mål. SV vil foreslå endringer i loven slik det står i denne artikkelsen. NFU Oslo

Postet:
2018-11-15 16:21:40

Delt innhold:
Krever full gjennomgang av vergemålssaker
Arbeiderpartiet mener justisministeren er for passiv, og krever sammen med SV en full granskning av hvor mange som har fått vergemål mot sin vilje.