Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Hei alle dere på Høyresida og i arbeidsgiverorganisasjonene som mener folk må jobbe mye lengre framover for å få pensjon enkan leve av. Hva mener dere folk skal gjøre hvis de må bytte jobb etter 50 Og søknadene ikke engang blir vurdert? Ja NHO har jo selv sagt opp eldre arbeidstakere fordi de trenger nyere kompetanse som de sa. Hvilke bedrifter gjør ikke det da? Hvilke bedrifter ønsker seg ikke de friskest, mest engasjerte, de som har oppdatert kompetanse, osv. Hva vil dere gjøre for at flere skal kunne være i arbeid lengre og hva gjør dere med at eldre diskrimineres slik at de ikke får ny jobb selv om de både vil og kan?

Postet:
2018-07-16 08:27:04

Delt innhold:
Vraker jobbsøkere over 55
Arbeidsgiverne bryter loven og går glipp av verdifull arbeidskraft. Tapet bæres av oss alle.