Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Skuffet i kveld? Bli heller med i SV. Vi vet hvilken side vi står på og vil bruke alle krefter på mer rettferdighet og mindre vonde ulikeheter og for ei trygg framtid uten farlige klimautslipp, godt miljø og bærekraftige arbeidsplasser. SV - Sosialistisk Venstreparti

Postet:
2018-11-02 19:57:20