Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Alle er enige om at vi må gjøre mer for å få folk i jobb, men å være lutfattig minsker mulighetene for å lykkes med det. Derfor må vi sørge for at foreldrene får kompetanse og hodet over vannet økonomisk. Og vi må sikre at alle barn får like gode muligheter uavhengig av bakgrunn. Da trengs det mer rettferdig omfordelingspolitikk. Det er det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom Mener SV - Sosialistisk Venstreparti

Postet:
2018-08-24 12:37:07

Delt innhold:
Barnefattigdom er ikke et integreringsproblem alene
Alle er enige om at vi må gjøre mer for å få folk i jobb, men å være lutfattig minsker mulighetene for å lykkes med det.