Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
4 rettferdige og riktige endringer - Pensjon fra første krone • pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn • det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent • det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år • det gis pensjon ved fratredelse også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder SV og Ap håper å få med Kfr og Sp. Frp mener at saken hører til mellom partene i arbeidslivet.

Postet:
2018-09-29 21:06:21

Delt innhold:
– Stortinget kan ikke akseptere at så mange ikke får pensjon for arbeidet sitt
Frontene er steile i striden om pensjon fra første krone. SV-leder Audun Lysbakken setter sin lit til Sp og KrF.