Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Det må bli slutt på en forfeilet arbeidslinje som fører til fattigdom og utstøting. Fattigdom gjør folk sjuke. Å ha hodet over vannet økonomisk og få langsiktig og god kompetanseheving kan gi mange flere mulighet til arbeid. NAV må få mulighet og midler til å følge opp folk tettere og lengre. Og folk som er arbeidsuføre må få uføretrygd raskere. SV - Sosialistisk Venstreparti FO - Fellesorganisasjonen Solfrid Lerbrekk Eirik Faret SakariassenAne Lindholt

Postet:
2018-12-13 10:46:16

Delt innhold:
Helt skandaløst at mange nå ender på sosialhjelp
Arbeiderpartiet og SV mener det er en villet politikk fra regjeringen at mange som har gått på arbeidsavklaringspenger nå blir tvunget til å søke økonomisk sosialhjelp i kommunene.