Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2019-04-27 09:07:42

Milliarder av skattekroner som skal gå til barn, syke og eldre, ender i dag opp hos eierne av kommersielle velferdsselskaper. Skattepengene dins skal ikke gå til spekulanter, men til velferd. SV - Sosialistisk Venstreparti vil stanse velferdsprofitørene! FO - Fellesorganisasjonen For velferdsstaten Velferd uten profitt

Karin Andersen
2019-04-26 10:38:33

Endelig og skulle jaggu bare mangle. Har du barn som er livstruende syke lenge, skal du verken tvinges til å forlate barnet i kritiske situasjoner eller måtte bekymre deg for inntekt. Tusen takk til Løvemammaene som ikke ga seg. Politisk arbeid nytter.

Karin Andersen
2019-04-23 08:12:52

Disse barna skal hjem. Barn som er norske er Norges ansvar, uansett hvor vanskelig det er. Foreldre som er norske og har begått forbrytelser, skal straffes her etter domstolsbehandling. Nå må Regjeringen snu og sikre barna og at Norge fremdeles er en rettsstat. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-04-13 19:52:27

God påske. Vern om Allemannsretten, ved kysten, i skogen, på fjellet og i nærområdene der vi bor. Det er en umistelig frihet som SV - Sosialistisk Venstreparti vil grunnlovsfeste.

Karin Andersen
2019-04-12 21:48:09
Karin Andersen
Karin Andersen
2019-04-12 20:15:10

Er ingen mening i at alle barnefamilier får barnetrygd, unntatt de med minst penger, for de risikerer at sosialhjelpen kuttes tilsvarende barnetrygden. Dette må vi få slutt på. SV har stått alene om å ville rette opp denne uretten. På tide de andre partiene blir med.

Karin Andersen
2019-04-09 15:51:59

Veldig bra lavterskel samlingssted og tilbud om mat, hjelp, litt arbeid, oppfølging på helse og gode venner. Sosialt arbeid nytter og det var så fine folk hele gjengen. SV - Sosialistisk Venstreparti Nordland SV Ranablad.no

Karin Andersen
2019-04-05 17:13:04

All respekt til Norunn Lemberget som viser klokskap og fornuft selv om hun ble utsatt for vold. Overlat saken til politiet, stopp snakk om hevn og mer vold. Ingen vet hva denne gutten har vært utsatt for før og skal han få gjøre opp for seg, må folk nå besinne seg og ikke gjøre saken verre.

Karin Andersen
2019-04-04 10:41:23

De usosiale kuttene rammer folk som sliter og har lite penger og den rike staten dytter ansvar og utgifter over til kommunene. Samme skjer med bostøtta og andre ytelser. Denne regjeringa jobber systematisk for de sterke og rike og mot de vanskeligstilte. Men mer fattigdom kommer aldri til å fjerne fattigdom, skaper bare vondt. SV - Sosialistisk Venstreparti FO - Fellesorganisasjonen Norges Handikapforbund Dagsavisen

Karin Andersen
2019-03-28 16:52:45

Tror det er på tide å resirkulere en blogg jeg skrev for noen år siden om sosialpolitikk og fordommer. Nå kommer nye forslag om kutt for vanskeligstilte og arbeidsløse. Det gjør bare vondt verre. http://karinandersen.no/stolthet-og-fordom/

Karin Andersen
2019-03-26 18:41:13
Karin Andersen
2019-03-21 19:12:18

Kampen for å få FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov er et hovedkrav fra det norske sivilsamfunnet når Norge skal eksamineres i FN neste uke. SV har fremmet et forslag i Stortinget om nettopp å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven for å gi konvensjonen forrang i norsk rett. Vi får dessverre ikke et flertall for forslaget vårt på Stortinget. Det er pinlig at menneskerettsnasjonen Norge skal svare på situasjonen for funksjonshemmede i Genève samtidig som dette skjer.

Karin Andersen
2019-03-21 13:09:48

Nye tall på hvor katastrofal svekket bostøtten er. Gjennomsnittsinntekt på 130 900 for husholdningen og boutgifter på 97 200 og bostøtta du får da er på 2635 for de få som får. Dette er virkelig så ille for mange og derfor foreslår SV - Sosialistisk Venstreparti å øke bostøtta kraftig og en rekke andre tiltak for sosial boligpolitikk.

Karin Andersen
2019-03-05 17:42:52

– Det handler ikke om enkelte råtne epler og anekdoter. Det er systemet for barnehagefinansiering som er råttent, skriver Cathrine Amundsen i For velferdsstaten. Nettopp og slik bruk av våre skattepenger skal vi ikke goda. SV - Sosialistisk Venstreparti For velferdsstaten

Karin Andersen
2019-03-02 19:54:20

Ungdommen og barna har all grunn til å være sinte og kreve handling mot farlige klimaendringer og for fornybare løsninger. Dette ansvaret må vi voksne ta. SV - Sosialistisk Venstreparti. WWF Verdens naturfond Natur og Ungdom Naturvernforbundet i Hedmark

Karin Andersen
2019-02-18 19:59:02

Lønnstakerne flest får lite, lavlønte enda mindre, uføre, arbeidsløse, sjuke og fattige får kutt, mens de som har skyhøye lønninger, store formuer og arver millioner, de får mye mer. Regjeringen i et nøtteskall.

Karin Andersen
2019-02-17 10:09:26

På tide å stramme inn karantene loven og ordningene for avgåtte statsråder og statssekretærer. Ordningene må være mest mulig lik andre som mister jobben. Får du karantene er det greit å få lønn hvis du ikke får annen jobb, men ikke hvis du « lager et selskap» i siste liten som gir deg ekstra statsrådslønn i 3 måneder. Da får du søke jobb på NAV som andre og ta det du får. Og jukser du, må det svi like mye som de som jukser NAV. Kontrollen skal også være eksempelvis i NAV kontroll Og ikke i en nemnd med tidligere...

Karin Andersen
2019-02-14 21:55:57

Bli med i kampen mot å dumpe gruveslam i fjorden.

Karin Andersen
2019-02-11 15:40:48

I dag kom rapporten. Svikt i alle ledd. Staten må ta hovedansvaret. Diagnosen var feilsatt og versemålet skuølle ikke vært gitt. Kommunene som fikk hele skyllebøtte har nok også gjort feil, men hovedsviktien ligger i staten. Nå må alle gamle saker granskes, Vergemålsloven endres og diagnosesetting faglig sikres SV - Sosialistisk Venstreparti har sagt hele tiden. Og Regjeringen har fått melding fra Fylkesmennen om at arbeidet med vergemål ikke gikk bra, men det har FRP i justisdepartementet ikke brydd seg om.

Karin Andersen
2019-02-08 16:50:45

Staten har ikkje erstatningsansvar for to psykisk utviklingshemma brør som mista 130.000 kroner då deira no avdøde verje underslo pengar frå dei, skriv justisminister Tor Mikkel Wara i eit svar til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV). – Eg blei overraska og sint då eg las svaret. Det er helt urimeleg at dei skal ta dette tapet, og eg er overraska over at ikkje staten vil ordne opp i det, seier Andersen til NRK i dag. SV - Sosialistisk Venstreparti NRK Nyheter Handikapnytt NFU Oslo

Laster...
Laster...