Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Ungdommen og barna har all grunn til å være sinte og kreve handling mot farlige klimaendringer og for fornybare løsninger. Dette ansvaret må vi voksne ta. SV - Sosialistisk Venstreparti. WWF Verdens naturfond Natur og Ungdom Naturvernforbundet i Hedmark

Postet:
2019-03-02 19:54:20

Delt innhold:
Skolestreik flere steder i landet
– Vi utdanner oss for å sikre vår egen fremtid, men med denne utviklingen har vi ingen fremtid å utdanne oss til. Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord vil elever fredag skulke skolen for klimaet.