Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Milliarder av skattekroner som skal gå til barn, syke og eldre, ender i dag opp hos eierne av kommersielle velferdsselskaper. Skattepengene dins skal ikke gå til spekulanter, men til velferd. SV - Sosialistisk Venstreparti vil stanse velferdsprofitørene! FO - Fellesorganisasjonen For velferdsstaten Velferd uten profitt

Postet:
2019-04-27 09:07:42

Delt innhold:
Nå skal vi sette en stopper for velferdsprofitørene!
Flertallet av velgerne ønsker velferd uten profitt. Dette ønsket burde følges opp av flertallet av politikerne. Årets kommunevalg er første anledning.