Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Nye tall på hvor katastrofal svekket bostøtten er. Gjennomsnittsinntekt på 130 900 for husholdningen og boutgifter på 97 200 og bostøtta du får da er på 2635 for de få som får. Dette er virkelig så ille for mange og derfor foreslår SV - Sosialistisk Venstreparti å øke bostøtta kraftig og en rekke andre tiltak for sosial boligpolitikk.

Postet:
2019-03-21 13:09:48