Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Er ingen mening i at alle barnefamilier får barnetrygd, unntatt de med minst penger, for de risikerer at sosialhjelpen kuttes tilsvarende barnetrygden. Dette må vi få slutt på. SV har stått alene om å ville rette opp denne uretten. På tide de andre partiene blir med.

Postet:
2019-04-12 20:15:10

Delt innhold:
Meiner mange kommunar «stel» frå fattige barnefamiliar
Om lag tre av fire norske kommunar reknar barnetrygda som inntekt når dei fastset sosialstønad. – Djupt urettferdig, seier SV-leiar Audun Lysbakken.