Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Kampen for å få FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov er et hovedkrav fra det norske sivilsamfunnet når Norge skal eksamineres i FN neste uke. SV har fremmet et forslag i Stortinget om nettopp å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven for å gi konvensjonen forrang i norsk rett. Vi får dessverre ikke et flertall for forslaget vårt på Stortinget. Det er pinlig at menneskerettsnasjonen Norge skal svare på situasjonen for funksjonshemmede i Genève samtidig som dette skjer.

Postet:
2019-03-21 19:12:18

Delt innhold:
Kampen for å få FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov er et hovedkrav fra det norske sivilsamfunnet når Norge skal eksamineres i FN neste uke.