Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
De usosiale kuttene rammer folk som sliter og har lite penger og den rike staten dytter ansvar og utgifter over til kommunene. Samme skjer med bostøtta og andre ytelser. Denne regjeringa jobber systematisk for de sterke og rike og mot de vanskeligstilte. Men mer fattigdom kommer aldri til å fjerne fattigdom, skaper bare vondt. SV - Sosialistisk Venstreparti FO - Fellesorganisasjonen Norges Handikapforbund Dagsavisen

Postet:
2019-04-04 10:41:23

Delt innhold:
Nav: 3.100 flere på sosialhjelp etter AAP-innstramming
Flere tusen personer ble i fjor sosialklienter fordi regjeringen strammet inn regelene for arbeidsavklaringspenger. Det slår Nav fast.