Beta
Søket ga 1100 treff.

SMS-krise 2024.\n\nI alle år har eg sendt nyttårshelsing på sms til alle i telefonlista mi. I år er den ikkje blitt sendt - og eg har alt fått etterlysning. (Takk Elin Stueland )\n\nI løpet av året har eg greidd å gjera noko som har sletta rundt 2000 personar frå telefonlista og har berre att rundt 1000. Då vert det vanskeleg med den faste sms’en i år. (Tenk korleis Elin ville reagert med sinne om søstera hennes fekk sms og ikkje hu) \n\nEg er og trygg på at mange set pris på å vera ute av lista og ikkje få årlege...

Takk for no 2023. Me ser kvarandre aldri meir igjen - men eg kjem til å tenke på deg. Både med skrekk og glede. \n\nSjølvsagt vil personlege opplevinger med familien stå sentralt i minneboka: fotballturer til Manchester, påskeferie i London, sommerferie i Orlando, Osloturer, hyttesalg på Bersagel og eit år med katten Lars. Ein god sesong for Bryne FK kan og førast på konto. \n\nDen internasjonale situasjonen med Russlands pågående angrepskrig mot Ukraina og en grusom krig i Midtøsten er en del av 2023. Det same er rentestigning, prisvekst og høge energipriser. \n\nDenne oppsummeringa av året er laga med speil...

Katten Lars seier nei til bånd.

Det har vore ei spanande tid sidan eg den 4. august fekk lov å gå ut på slottsplassen som landbruks- og matminister. \n\nNorsk matproduksjon er fantastisk og mangfoldig. Det er ei politisk næring med stor avstand mellom partia. Det gjer dette så interessant å jobbe med. \n\nMange saker har funnet si løysing - andre er på oppløpssida. Nye initiativ skal bli sett i gang på nyåret. Nye debatter venter. \n\nNo er det ei tid for å ha nokre rolege dager heime med familie og lågare tempo. \n\nEg vil ynskje alle ei fredeleg jul!

Heim til helg med DY 546 OSL-SVG kl. 19.10. \n\nDet har vore ei veke med heilt i overkant mykje inntrykk. Eg trur faktisk det å vera landbruks- og matminister er verdas beste jobb. \n\nPå måndag var eg i Madlaleiren og markerte at Forsvaret tar tilbake reinhaldet til seg sjølv. Dei tilsette skal sleppe å vera på anbod - me bygger eit lag. Gode samtaler om mat og beredskap var det og. \n\nPå kvelden var eg på 2 års markering for Jerseymeieriet utanfor Bryne og seinare på grøtfest med Jæren Senterungdom. \n\nTysdag var det fyrste fly til Oslo. Alt for tidleg....

Har vore i Madlaleiren og markert at dei fyrste reinhaldarane no er attende i Forsvarer etter at førre regjering privatiserte reinhaldet i forsvaret. \n\nÅ ha reinhald i eigentegi er bra for dei tilsette - bra for beredskapen - bra for forsvaret - bra for Norge. \n\nPolitikk fungerer! Så var det hyggeleg og nyttig å besøke Madlaleiren.

Så var nok ei veke over. Det har vore ei spanande og innhaldsrik veke.\n\nEg drog inn til Oslo på sundag kveld, for å vera klar til finansdebatten i Stortinget frå måndag morgon. Statsrådane deler på å vera i stortingssalen. Eg var der frå klokka 10 til 13.\n\nSå gjekk turen attende til departementet for interne møter om ulike saker, mellom anna opptrappingsplan for bønder si inntekt som er ei sak eg har jobba mykje med sidan eg vart statsråd. Innimellom dette måtte eg ein tur ned på stortinget for å halde innlegg og svare på replikkar frå opposisjonen.\n\nPå kvelden var det...

Har hatt ein smakstest av lunsjen på Stortinget sammen med Oskar Westerlin. \n\nPytt i panne med egg og vaffel med ribbe stod på menyen. Me ga uformelt maten karakter 9 av 10. \n\nTrivelig fyr og god samtale om norsk mat, drikke, farse, sodd, kalkun i oppvaskemaskin, stortinget.

Skal du kjøpe julegave til nokon som «har alt»? \n\nKjøp mat i gåve. Lag ei fin korg med kjøtt, ost eller noko anna smakfullt.\n\nBærekraftig, personleg og skamlaust koseleg - men velg norsk og husk no å oppbevare gåva kaldt fram til julekvelden. \n\nKva er ditt tips til matgåve?

Gler meg over at me i dag har fått fleirtal for statsbudsjettet 2024. \n\nEit budsjett for auka satsing for beredskap og tryggleik, samstundes som skattene vert redusert og mange andre tiltak for folk si lommebok. \n\nI morgen vert det debatt og vedtak i Stortinget. I dag vert det feiring med norsk potet, med ribbe attåt, til middag.

Har i dag avgjort at Lindis Hetland i Hå kommune skal regnes som pelsdyrbonde og derfor være innenfor ordningen med erstatning etter avvikling av pelsdyrhold i Norge. \n\nAvslaget i hennes sak er opphevet. Mener det er et rett og rimelig resultat i denne saken. \n\nArbeidet med å sørge for rettferdighet og opprydding etter Solberg-regjeringens næringsforbud holder frem. Det er nå totalt utbetalt 1,3 milliarder i erstatning.

MdG foreslår båndtvang for katter. Katten Lars og jeg sier begge nei. 🍀

Ordførersamling i Senterpartiet. Tok meg ein runde i frokostsalen og passa på at alle fekk seg eit glass melk. \n\nKontrasten mellom munter frokost og møtestart med forsvarsministeren sitt innlegg om sikkerhetssituasjonen er stor. \n\nSamstundes heng norsk mat og norsk beredskap saman. Derfor satser regjeringa tungt på alle former for beredskap.

Då Erna Solberg var statsminister sa ho i Stortinget, i ein debatt om sjølvforsyning av mat, at vi i en krise nok måtte spise mindre sukkertøy og smågodt… Dette viser manglande forståing for beredskap. \n\nHøgre har i dag lansert sitt alternative budsjett. Her vert norsk matproduksjon svekka med om lag 2,5 milliardar kroner gjennom ulike kutt og auka avgifter. \n\nDei er no blitt som Frp og kuttar stort i den inngåtte jordbruksavtala. Då kan dei ikkje lengre seia at dei er for bøndene sin forhandlingsrett. Det er eit trist linjeskift og alvorleg for vår beredskap.

Svisj - ei ny arbeidsveke er lagt bak oss. Det har vore ei nokså «normal» veke. \n\nPå måndag hadde eg heimekontor - og faktisk utan alt for mange teams møter. Det er fint med litt tid til å lese, tenke og ringe. \n\nPå tysdag var det interne møter i departementet om dei ulike sakene som me jobber med. \n\nOnsdagen gjekk turen til Stockholm for å delta på eit seminar om skog og næring, i tillegg til å ha møte med min svenske kollega Peter Kullgren. Først hadde vi møte der me begge hadde med kvar vår stab - før me...

Høyre har ei naiv haldning til mobilbruk i skulen. \n\nEg er for klare nasjonale regler - og er heilt trygg på at det går an å snakke om mobilbruk utan å fysisk ha ein mobiltelefon i handa. \n\nHagerup og Høgre meiner at løysinga ikkje berre er å legge att telefonen heime. Eg er heilt trygg på at det er ei god løysing å gå på skulen utan mobil.

Har vært i Stockholm i dag og møtt min svenske kollega landsbygdminister Peter Kullgren. \n\nVi har diskutert en rekke saker: \n\n- Skog, næring og klima\n- Matberedskap\n- Villsvin/Afrikansk svinepest\n- Nordiske kostholdsråd\n- Ulv\n- Opprinnelsesmerking av mat\n\nVi var langt på vei enige om det meste. I en tid der mange dyrker uenighet og konflikt - er det fint å kunne ta den gode nabopraten. \n\nDet ble også arrangert et seminar om skog og treindustri på den norske ambassaden.

Har i dag vore landbruks- og matminister i 100 dager. Det har gått veldig fort og vore veldig kjekt. \n\nDagen vert markert med ein tur til årsmøte i Norsk bonde- og småbrukarlag på Hamar og besøk til samling i Rogaland Sp. \n\nHer er status på 10 saker som er landet i løpet av disse 100 dagene: \n\n1. Endret tallgrunnlag for jordbruksforhandlingene.\n \n2. Etablering av beredskapslager korn er i gang. \n\n3. Styrket ordningene for avlingssvikt og naturskade. \n\n4. Nytt mål om utryddelse av villsvin og økt betaling for felling. \n\n5. Stoppet IKEA-utbygging på kornåker. (Kommunal) \n\n6. Fremtidens kostholdsråd skal kun baseres...

Leder av totalberedskapskommisjonen, sp-medlem og tidligere forsvarssjef Harald Sunde prater til oss i Sp om beredskap. \n\nSunde og kommisjonens budskap er klart: «Nå er det alvor» \n\nJeg husker godt at Erna Solberg satte i sin regjeringsperiode foten ned for en slik total gjennomgang av vår beredskap. Ap/Sp-regjeringen gjorde det - og rapporten viser at det trengs en kraftig styrking av vår beredskap. \n\nFrihandelsliberalistene, glasnost-ideologene og de naives tidsalder var i går. \n\nVi prioriterer beredskap, samfunnsikkerhet og norske interesser. Det er nødvendig i en tid der verden dessverre er blitt et farligere sted.

Har i dag hatt besøk av Vetle Almås Rege som har vore «jobbskygge». Vetle er til dagleg kokkelæring på Ostehuset i Stavanger.\n\nJobbskygge er eit opplegg, gjennom Ungt Entreprenørskap, der dei skygger ein leiar ein dag. Vetle var med på møte i Oslofjordrådet, internt møte om dyrevelferdsmeldinga i departementet, ein tur på Stortinget og markering av 20 års jubileum for Bondens Marked. \n\nHøgdepunktet i dag var nok (for meg) likevel då me ringte ein tilsett i departementet som er ihuga Sogndal-supportar. Den tilsette gjekk ut av eit møte for å svare meg. Han var ikkje heilt nøgd når han fekk høyra...

Laster...
Laster...