Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Har i dag avgjort at Lindis Hetland i Hå kommune skal regnes som pelsdyrbonde og derfor være innenfor ordningen med erstatning etter avvikling av pelsdyrhold i Norge. \n\nAvslaget i hennes sak er opphevet. Mener det er et rett og rimelig resultat i denne saken. \n\nArbeidet med å sørge for rettferdighet og opprydding etter Solberg-regjeringens næringsforbud holder frem. Det er nå totalt utbetalt 1,3 milliarder i erstatning.

Postet:
2023-11-27 10:04:28