Beta
Søket ga 475 treff
Anniken Hauglie
2019-11-18 10:54:13

Julebordsesongen nærmer seg, og det kan bety høysesong for uakseptabel oppførsel og uønsket oppmerksomhet.I dag lanserte partene i arbeidslivet og myndighetene et nytt verktøy for å forebygge seksuell trakassering på jobb. #SammenSetterViStrek #IkkePåMenyen

Anniken Hauglie
2019-11-15 15:21:30

Carl har lang erfaring med å hjelpe unge ut i arbeidslivet gjennom sin rolle som coach på NAV Arbeidslivssenter. – Jeg har nok en «soft spot» for de mer rebelske av dem. De trenger ofte ikke så mye mer enn anerkjennelse, føle at de blir likt og satt pris på. Det kan forandre ganske mye, sier Carl.

Anniken Hauglie
2019-11-14 20:16:03

Jeg er opptatt av at vi rydder opp og at staten gjør opp for seg. Det betyr å gi berørte rask og riktig behandling, og at Nav har nok ressurser til å klare det. dag rapporterte Nav på status. Praksis er lagt om, innsatsteamet er godt i gang, alle dømte og anmeldte er ringt opp (noen har de ikke fått tak i), trekk i lønn og ytelser er stoppet, saker behandles nå på nytt og til uken vil de første pengene komme på konto. Jeg møtte innsatsteamet i går, og de jobber på fullt for å finne sakene, og behandle...

Anniken Hauglie
2019-11-11 22:21:43

Regjeringen vil innføre moderat kvotering og pålegge statlige etater å innkalle minst én søker med hull i CV-en eller funksjonshemninger til jobbintervju. Vårt mål er at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller ha hull i CV-en. #Inkluderingsdugnaden

Anniken Hauglie
2019-11-09 08:04:13

Nav og Trygderetten må gå gjennom gamle saker på nytt for å sikre at folk blir behandlet rett, og oppreisning kan gis så fort som mulig. Nå foreslår vi 40 mill ekstra til Nav og 5 mill til Trygderetten i forbindelse med oppryddingsarbeidet.

Anniken Hauglie
2019-11-08 23:45:22

I dag ble utvalget som skal granske hvordan det kunne skje at en feiltolkning av EUs trygdeforordning har kunnet pågå over år i forvaltning og domstoler uten at det er avdekket. Berørte må bli ivaretatt og oppryddingen må nå igangsettes. Det skylder vi alle. Mandat og sammensetting kan du lese her:

Anniken Hauglie
2019-11-05 15:28:52

I dag redegjorde jeg for det vi så langt vet om feil rettsanvendelse av EUs trygdeforordning med de konsekvenser det har fått. De som er berørt må nå ivaretas, staten må gjøre opp for seg, og det er viktig at vi kommer i gang med en uavhengig gransking slik at vi kommer til bunns i saken. Det er mange spørsmål vi ikke har svar på nå, men som jeg håper granskningen vil gi svar på. Jeg vil bidra med det jeg kan.

Anniken Hauglie
2019-11-02 15:05:09

Regjeringen vil iverksette tiltak for rettshjelp for Nav-ofrene og vurderer nå en egen erstatningsordning. Tirsdag vil jeg redegjøre for stortinget for det vi så langt vet om saken. Nav har startet gjennomgangen av gamle saker og har begynt å kontakte berørte. Regjeringen har også varslet en ekstern granskning for å få alle fakta på bordet. Riksadvokaten har varslet at en Gjenopptakelseskommisjon skal se på saker ført for retten.

Anniken Hauglie
2019-10-28 16:55:39

Vi innkalte i dag til pressekonferanse for å informere om en sak som har hatt store konsekvenser for mange mennesker, og som vi tar på største alvor. Det viser seg nå at retten til å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land skal ha blitt tolket og praktisert feil siden EUs nye trygdeforordning ble vedtatt og implementert i norsk rett i 2012. Flere er urettmessig anmeldt og har fått tilbakebetalingskrav fra NAV som følge av feilen. På bakgrunn av anmeldelsene er flere personer blitt dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner fra domstolene. Det er svært alvorlig....

Anniken Hauglie
2019-10-27 13:13:41

Denne saken er opprørende og skremmende. Ungdom i krise finner hverandre i lukkede nettverk, og det de kanskje tenkte og trodde kunne være fellesskap og trøst, kan tvert om ha bidratt til dypt tragiske utfall. Ungdom i krise trenger hjelp av tilstedeværende, «synlige» mennesker, mennesker som ser og kan hjelpe. Denne saken viser hvor viktig åpenhet, tilgjengelighet og gode tjenester er. Og at nettverk som dette fanges opp og tas tak i. Trenger du hjelp ta kontakt her: Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123 Kirkens SOS: telefon 22 40 00 40 Begge er døgnåpne.

Anniken Hauglie
2019-10-24 22:49:58

Det er bra at justisminister Jøran Kallmyr tar tak i dette. At kvinner hentes til Norge, utnyttes på det groveste, og settes på gata på denne måten er forkastelig.

Anniken Hauglie
2019-10-24 15:58:04

Både sysselsetting og sysselsettingsandel fortsetter å øke viser nye tall fra SSB. Det er godt nytt!

Anniken Hauglie
2019-10-24 08:53:43

Kjære statlige arbeidsgivere i nord, se denne!😀👍

Anniken Hauglie
2019-10-23 16:18:15

Som kollega Bent sier: Altfor ofte ser sykehusene og kommunene på seg som parter og ikke partnere. Det fører til at pasienter blir kasteballer mellom nivåene. Det endrer vi nå. ‍‍ Regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap hvor representanter fra sykehus, kommuner, fastleger og pasienter skal møtes for å planlegge tjenestene sammen for å finne gode lokale løsninger til pasientens beste 💙 ‍‍ Helsefelleskapene skal prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: ‍‍ ✔️ Barn og unge ✔️ Alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet ✔️ Skrøpelige eldre ✔️ Personer med flere kroniske lidelser ‍‍ Les mer...

Anniken Hauglie
2019-10-19 15:30:00

Regjeringen trapper opp innsatsen mot vold og overgrep mot barn og unge.

Anniken Hauglie
2019-10-19 13:55:11

Godt skrevet! Helseminister Bent Høie, som selv er homofil, tar et oppgjør mot homohets.💙

Anniken Hauglie
2019-10-17 17:22:18

I dag gikk startskuddet for forhandlinger av pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense.

Anniken Hauglie
2019-10-17 07:00:04

Susanne er en av mange som får varig tilrettelagt arbeid (VTA) på Uni-k i Haugesund. Dette vil vi ha mer av! – Jeg blir her til noen sparker meg ut, sier en strålende fornøyd Susanne.

Anniken Hauglie
2019-10-16 10:11:34

Verdt å feire! I 100 år har ILO jobbet for sosial rettferdighet og et godt internationalt arbeidsliv. Mye av det vi tar for gitt i dagens arbeidsliv, kan vi til dels takke ILO for. Dette er ILOs historie.

Anniken Hauglie
2019-10-13 11:45:49

Snakk om spenning til siste slutt - og til og med på overtid, da Norge møtte Spania til EM-kvalik på fullsatt Ullevål! Gratulerer Norge - poenget var mer enn fortjent!😀💪🇳🇴⚽️

Laster...
Laster...