Beta
Søket ga 471 treff

Starta dagen med debatt mot Venstre sin leiar Trine Skei Grande på politisk kvarter på NRK. (til mor: NRK P2 07.45) Eg representerte dei såkalla mørke kreftene i Europa i debatten. Trine Skei Grande lurer på korleis det norske valet ser ut utanfrå og trekk parallellar til framveksten av ytterleggåande parti i Europa. Det er synd at ikkje Venstre gler seg over eit stort engasjement i valkampen om lokale saker. Noko som ga stor vekst i valdeltakinga slik at den er den høgaste sidan 1991. Det meste med valet er heilt normalt: 1. Me har ei upopulær regjering. Alle regjeringspartia...

Kommentatorane i media er bitre og uroa no etter valet. Det gjekk ikkje som dei hadde ynskt i valet. Det er heilt klart for meg etter å ha høyrt på podkaster som «Giæver og gjengen», «Aftenpodden» og lese ei rekke «analyser» i ulike aviser. Eg kjem ikkje til å vera konkret på enkeltpersonar – men dei som vil forstå kva eg meiner kan høyre valoppsummeringa til VG sin podkast «Giæver og gjengen – ko ko valet». Det dei seier om valet er etter mitt syn heilt «ko-ko». For det fyrste er dei uroa for at dei to «styringspartia» Høgre og...

Like før valet kom det ei «bompengeløysing» for Nord-Jæren. Rushtidsavgiften skal fjernes. Problemet er at bompengeløysinga er ein bløff som vil gje mange av innbyggarane i regionen rushtidsavgift døgnet rundt. Rushtidsavgifta blir fjerna. Det er fint. Problemet er at det gir mindre inntekter til å betale for prosjekta. For å løyse dette så tok dei to vegprosjekt på E39 (Hove-Ålgård og Smiene-Harestad) ut av bypakken. Nå skal Nye Veier AS bygge og skaffe finansiering til desse. Kva betyr det? I nasjonal transportplan er det lagt opp til at det skal være rundt 4 milliarder kroner i bompenger (+renter og innkreving)...

No er det forhandlingar rundt omkring i kommunane. Slik eg forstår det så vert det Senterpartiordførar i Bjerkreim, Bokn, Vindafjord, Sauda, Suldal, Randaberg og Hjelmeland. I Lund er det ikkje avklart, men det bør vera gode sjanser. Senterpartiet får 111 kommunestyrerepresentanter i Rogaland.

Er så heldig at eg har fått tillit av veljarane til å vera ein av dei fem representantane Senterpartiet har i Time kommunestyre. Takk for kryss og slengere🍀

😀 🍀 💚

Dette er ellefantastisk. Beste kommunevalg noen gang.

Ein liten statusrapport før valget. Kommentatorer, budsjettlekkasjer og desperate utspill har vi lite trua på.

Det rigges til valgvake i Oslo. Skal på TV2 klokka 1730 for å kommentere valget.

Eg skal ikkje komme med noko stort politisk bodskap no. Berre minne om valget måndag 9. september. 🍀 Du treng berre legitimasjon for å stemma. Ta med valgkortet om du finn det. Husk at det både er fylkestingsvalg (blå stemmeseddel) og kommunevalg. (rosa stemmeseddel) Har du spørsmål om valget eller Senterpartiet sin politikk så send meg ei melding. Godt valg!

Geir Pollestad - Senterpartiet sitt framsidebilete

Siste meiningsmåling frå TV2 før valet. 🍀

La velgerne få fred på valgdagen! I vekevis har partia kjempa om veljarane. På valdagen bør veljarane få fred. Diverre er det mange stader i landet ikkje slik. Der er det noko som heiter «listebærere». Det vil seie at partikledde folk står utanfor vallokalet og pusher stemmesedler på veljarane på veg inn i vallokalet. Dette er for det fyrste heilt unødvendig. Det ligg meir enn nok stemmesedler i stemmelokalet. For det andre er det forbode å drive «valgagitasjon» i valglokalet. Kvifor bør det vera annleis utanfor valglokalet? Og aller mest: Det er hemmeleg valg i Norge. Da bør listevalg skje...

Me trur på heile Rogaland 🍀💚🍀 Starter dagen i Suldal og så vidare til Hjelmeland på «Frukt og laks».

Siden 2015 og til i dag er over 3000 husdyr påkjørt av tog i Norge. 21 geiter, 2 griser, 6 hester, 146 hester, 108 kyr, 1466 sauer og 2064 tamrein. Påkjørt av toget. Dyretragedier. Bane Nor vedlikeholder ikke gjerdene langs store deler av norsk jernbane. Det er billigere å betale ut erstatning. Konsekvensene er dyr som lider og bønder som mister dyrene sine. Hvorfor er det så få som bryr seg? Hvorfor er ikke dyrevernorganisasjonene ute og kjemper for bøndenes krav om bedre gjerdehold langs jernbanen?

15 minutter tull, tøys, politikk og Jæren.

Saman med ordførar i Sauda Asbjørn Birkeland i ein av velferdsstaten sine katedraler. 🍀 Ikkje tøys med krafta!

Deler eit felles innlegg frå ordførarkandidatane på Jæren og meg: Når regjeringa svikter. På Jæren er me kjende for å skapa verdiar og inntekter til landet vårt. Gjennom generasjonar er ulike næringer bygde opp stein på stein. Senterpartiet vil leggja til rette for at det skal me og gjera i framtida. Til beste for oss sjølv og samfunnet. Regjeringspartia Frp, Høgre, KrF og V (med støtte frå MdG, Rødt og Sv) har no fått gjennom i Stortinget eit såkalla næringsforbod. Det har aldri før skjedd i Noreg. Det er no pelsdyrnæringa som vert forbudt. Det skal vera lov å selja...

Ein innhaldsrik og kjekk dag saman med Ola Borten Moe og lokale kandidater på Jæren og Eigersund.

Forklarer Ola Borten Moe om den ekstra bommen som vil komme på E39 for å ta inn de rundt 2 milliardene som Nye Veier As vil trenge for å bygge veien. Byggestart er nå i det blåblå. Det betyr at bilistene som kommer sørfra på E39 først må betale til Nye Veier og så til bypakken. Det blir i praksis rushtidsavgift begge veier hele døgnet på E39. Senterpartiet vil heller ha gravemaskinene på plass på nyåret og bygge for pengene som står på bok.

Laster...
Laster...