Beta
Søket ga 541 treff

Senterpartiet større enn Høgre i denne målinga. Det er nesten til å tru. #heileNorge

Trygve utfordrer statsministeren på kvifor ho har auka avgiftene med 6,3 milliardar kroner. Og kvifor regjeringa no skrur opp avgiften på biodiesel. Det er berekna at klimagassutsleppa vil gå opp med 700 000 tonn CO2 med denne endringa. Senterpartiet vil heller ha meir norsk skog på tanken - og utvikle ein industri i Norge for å produsera dette. Da må me ikkje skatte bort ein slik satsing.

Logistikkdag på Forus. Her skal transport i og til/frå Rogaland diskuteres. Spørsmålet er om det vert eit nikk og smil møte - eller om nokon i næringsliv eller media snart tek ei vareopptelling for Rogaland etter 6 år med Frp-styre. Rogfast: Her er alt i det blå. Prosjektet er satt på vent. Det einaste bilistane merker er at dei må betale bompengar på Boknafjorden. Bypakke Nord-Jæren: Her skjer det noko. Problemet er berre at det ikkje virkar som nokon veit heilt kva. Vert det lågare bompengar og kva skjer om ikkje trafikken går ned? E39 Smiene-Harestad: Prosjektet er flytta til...

Næringskomiteen ville ha høyring på kvotemeldinga (fiskeri) i Tromsø. Det fekk me ikkje lov til av presidentskapet på stortinget. Så det vert høyring på Stortinget.

Har vore gjest i landbrukspodden. Tenk ein heil podkast om pelsdyrsaka. Trist - men nødvendig å snakke om statens ran av enkeltpersoner.

Sp, Ap og Høgre er om lag like store på denne målinga. Ap 40 mandat, H 40 mandat, Sp 38 mandat. Kjekt. Då er det berre å stå på vidare. God helg.

Stortinget ba regjeringen om å gjennomføre en uavhengig granskning av Mattilsynet. Det er KPMG som gjennomfører granskingen. Vær OBS på at fristen for folk som ønsker å gi innspill til granskningen er satt til 10. november. Dette har vært en godt bevart hemmelighet!

Regjeringa og finansminister Siv Jensen (Frp) har auka elavgifta med 36 % sidan 2013. Senterpartiet kutter i strømavgifta i sitt alternative statsbudsjett. Elavgifta rammer sosialt skeivt og overgang til bruk av straum er eit viktig klimatiltak.

Paranormal aktivitet på stortinget.

Meir føreseielege inntekter til kommunane som har oppdrett og nei til ny statleg ekstraskatt er Senterpartiet si løysing. Siv Jensen og regjeringa jobber med ein ny statleg ekstraskatt som det ikkje er fleirtal for på Stortinget.

Sp, Ap og Sv har felles innspelsmøte om fiskeripolitikken.

Alt for Erna!

Senterpartiet med solide 19,5 % 🍀 Vi ligg og an til ein kraftig medlemsvekst i år. Vil du og bli med på laget? Send meg ei melding så ordner me det 🙂

Senterpartiet arrangerer seminar på Stortinget om auka sjølvforsyning og jordbruksmat på norske ressurser. Innhenter kunnskap for å utforme ein moderne politikk for norsk landbruk og matindustri. Bilete viser Håkon Mageli frå Orkla som snakker om rammevilkår for næringsmiddelindustrien.

Eit utval satt ned av regjeringa foreslår ein ny statleg ekstraskatt på 40 % på oppdrettsnæringa. Kva er det med viljen til å dra rundt i distrikta for å finne inntekter som ein kan dra inn til statskassen. Senterpartiet er mot ein kvar statleg ekstraskatt på oppdrett og fiskeri. Difor ville me ikkje ha dette utvalet og difor meiner me dette framlegget må bort. La heller kommunane som har oppdrett få ei nokon større del av inntektene. Det vil vera bra for næringa, for kommunane og for landet. Næringa betaler i dag dyrt for nye konsesjoner. Det er bra. Disse...

Eg ynskjer ikkje å liberalisera eller avkriminalisera narkotika. Ein meir human politikk mot rusmisbrukere er mogleg innafor dagens regelverk. Eg trur mange ikkje er klar over kva liberalisering som er på gang. Her er mitt innlegg om det. Narkotika skal være ulovlig Regjeringen har satt i gang en rusreform. Et sentralt virkemiddel i denne reformen er avkriminalisering av narkotika. Regjeringen har satt ned et utvalg for å forberede denne reformen. Regjeringen og Arbeiderpartiet står. Det er all grunn til å advare mot utviklingen vi ser i narkotikapolitikken: For det første normaliseres narkotika og skadevirkningen blir undervurdert i samfunnet. For det...

For å sikre at alle i Norge forstår at Senterpartiet er eit parti med godt humør - må alle nye ordførarar gå på smilekurs hos sjefen.

Ti tanker om NAV-saken. La meg først slå fast det soleklare utgangspunktet: Denne saken er svært alvorlig og skulle ikke ha skjedd. Det er all grunn til å mene at det er begått urett mot en rekke folk fra staten sin side. Sånn. Så trenger ingen å bruke tiden på å beskylde meg for å bestride saken og alvoret i den. Jeg mener likevel at dekningen av saken har vært litt ensrettet på samme måte som statens håndtering av sakene. Jeg mener denne saken bør være utgangspunkt for en mengde ulike diskusjoner. Her er ti tanker fra meg. I Først...

I 2013 betalte bilistane ca 8,5 milliardar kroner i bompengar. I 2019 er det venta at bilistane skal betale 13 milliardar kroner i bompengar. Dei har altså «kutta» bompengane frå 8,5 milliardar kroner til 13 milliardar kroner. Kva betyr det når Siv Jensen (Frp) lover «YTTERLIGE kutt i bompengene»?

Ukas episode

Laster...
Laster...