Beta
Søket ga 221 treff

Svalbard- og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) møtte fredag Longyearbyen Lokalstyre (LL). Tema for møtet i Justis- og beredskapsdepartementet var blant annet energiforsyning og skredsikring. Forsyningssikkerheten ved kraftverket i Longyearbyen er noe som opptar regjeringen. – Dette prioriterer vi høyt. Derfor har vi blant annet foreslått å bevilge midler til spleiselaget til nytt reservekraftverk, sier svalbardminister Smines Tybring-Gjedde. Samtidig vurderer regjeringen nå langsiktige energiløsninger for Longyearbyen. Også skredsituasjonen i Longyearbyen blir fulgt tett av regjeringen, og arbeidet med skredsikring under Sukkertoppen fortsetter. Stortinget har bevilget over 60 mill. kroner til skredsikring i 2020. Foreløpig ligger det an til at arbeidet...

Forebygging er en primærstrategi innenfor alle politiets virksomhetsområder og på tvers av kriminalitetsområder. Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr fikk vite mer om hvordan Oslo-politiet arbeider da han nylig besøkte Politihuset på Grønland i Oslo.

I dag har samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde takket av Cecilie Daae som direktør for DSB. – Cecilie Daae har vært en tydelig og kompetent leder, og hun har bidratt til å løse DSBs viktige samfunnsoppdrag på en veldig god måte. Jeg ønsker henne lykke til videre som administrerende direktør i Helse Nord.

I juni la vi fram et forslag til stortinget om flere endringer i passloven og ID-kortloven for å gi barn bedre beskyttelse. I går ga Stortinget sin tilslutning til forslaget. Dette er et viktig skritt for å unngå at mindreårige sendes til utlandet mot sin vilje. Ifølge forslaget kan pass og nasjonalt ID-kort med reiserett nektes utstedt eller tilbakekalles dersom det er grunn til å tro at den mindreårige vil bli utsatt for straffbare forhold i utlandet, eller forhold der som kan medføre fare for liv eller helse.

Dersom Svalbard skal bevares som et attraktivt reisemål også i fremtiden, må ferdselen reguleres, slik at den sårbare villmarksnaturen på Svalbard bevares. Regjeringen vurderer nå flere tiltak, som utvidelse av tungoljeforbudet, begrensninger knyttet til størrelse på skip, strengere regler om forstyrrelse av isbjørn og ilandstigning i sårbare områder. https://www.regjeringen.no/id2681440 (Foto: Frode Ramone / Flickr)

Viktig dag: 5 desember markerer vi den internasjonale frivillighetsdagen for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Alle røykvarselbatterier må byttes minst en gang i året. Gjør det til en vane å bytte dem på røykvarslerdagen 1. desember

Det viktigste kjøpet du gjør på Black Friday, er nye batterier til røykvarsleren. Husk Røykvarslerdagen 1. desember.

Mistenker du at noen blir utsatt for vold eller overgrep? Da kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre. Hos VO-linjen får du gode råd og svar på spørsmål om vold i nære relasjoner. Ring når som helst – hele døgnet. Helt anonymt. #TaushetTarLiv

I dag har regjeringen lansert ny kryptopolitikk. Den skal bidra til å bygge et sikkert samfunn, trygge den enkelte borger i det digitale rom og møte de digitale sikkerhetsutfordringene.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ble med i crewet i et ordinært vaktdøgn på redningshelikoptertjenestens base på Banak i Lakselv. – Jeg synes det er viktig å bli kjent med de som faktisk gjør jobben. At jeg får kjennskap til hvordan de jobber, og ikke minst hvilke utfordringer og muligheter de ser for endringer. Statsråden var klar til å delta på eventuelle oppdrag som kom inn. Crewet ble i løpet av vakten ikke bedt om å bistå i noen hendelser. Men samfunnssikkerhetsministeren fikk bli med på flere treningstokt for å lære om hvordan redningstjenesten utfører oppdrag. – Vi må rette...

Lovavdelingen søker rådgivere https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/178098/raadgiver-i-lovavdelingen

Næringslivet spiller en svært viktig rolle i arbeidet med samfunnssikkerheten. En del av regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet er ti grunnleggende råd som alle virksomheter bør følge. Målet med rådene er å bygge en sikkerhetsgrunnmur i samfunnet. De ti rådene er utarbeidet gjennom et utstrakt offentlig-privat samarbeid. I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden 2019 besøkte samfunnssikkerhetsministeren bedriften Gasum AS i Sola kommune. Der fikk hun en orientering om hvordan bedriften jobber med digital sikkerhet, hvilke utfordringer de møter og hvilke behov de har. Gasum jobber innenfor gassektoren og energimarkedet, og har landets største produksjonsanlegg for flytende naturgass i Risavika...

NO MONEY FOR TERROR Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr er nå i Australia. Der deltar han på den globale ministerkonferansen «No Money For Terror», som handler om hvordan verdens nasjoner kan samarbeide for å hindre terrorfinansiering. I Australia har Kallmyr blant annet møtt Craig Furini, som leder det australske forsvarets Operation Sovereign Borders.

USA og Norge styrker samarbeidet om samfunnssikkerhet Ingvil Smines Tybring-Gjedde har vært i Washington DC denne uka for blant annet å følge opp en avtale om samfunnssikkerhet. -Avtalen er viktig for samarbeidet mellom våre etater som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap og søsterorganisasjonene på amerikansk side, sier Smines Tybring-Gjedde (Frp). Avtalen går ut på å styrke samarbeidet om kriseberedskap, digital sikkerhet, beskyttelse av kritisk infrastruktur, motvirking av desinformasjon, søk- og redningstjeneste samt informasjonsdeling innenfor en rekke områder innenfor samfunnssikkerhet. -USA er den viktigste allierte for Norge, også innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonale sikkerhetsinteresser på sivil side, sier Smines Tybring-Gjedde videre....

USA og Norge styrker samarbeidet om samfunnssikkerhet Ingvil Smines Tybring-Gjedde har vært i Washington DC denne uka for blant annet å følge opp en avtale om samfunnssikkerhet. -Avtalen er viktig for samarbeidet mellom våre etater som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap og søsterorganisasjonene på amerikansk side, sier Smines Tybring-Gjedde (Frp). Avtalen går ut på å styrke samarbeidet om kriseberedskap, digital sikkerhet, beskyttelse av kritisk infrastruktur, motvirking av desinformasjon, søk- og redningstjeneste samt informasjonsdeling innenfor en rekke områder innenfor samfunnssikkerhet. -USA er den viktigste allierte for Norge, også innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonale sikkerhetsinteresser på sivil side, sier Smines Tybring-Gjedde videre....

BEDRE DIGITAL SIKKERHET: Regjeringen har åpnet Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Her skal offentlige og private aktører etablere felles risikobilde og situasjonsforståelse. Senteret vil gjøre det lettere for myndighetene å koordinere innsatsen hvis vi blir utsatt for alvorlige dataangrep som rammer bredt.

Egenberedskap var temaet da samfunnssikkerhetsministeren møtte elevene på Norges største videregående skole denne uken.

Vær beredt – husk at uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at du mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager. #egenberedskap

Norsk kriminalomsorg – en eksportvare! Den norske kriminalomsorgen bygger på et humanistisk menneskesyn. Straffegjennomføringen skal motvirke nye straffbare handlinger og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. Denne modellen vekker interesse langt utenfor landets grenser. Til Halden fengsel kommer det besøkende fra hele verden for å lære om norsk kriminalomsorg. https://www.nrk.no/ostfold/new-york-laerer-av-halden-nar-de-legger-ned-beryktet-fengsel-oy-1.14751651

Laster...
Laster...