Beta
Søket ga 298 treff
Rødt
2019-12-02 15:03:15

Sveip for å lese mer, og fortell oss din mening i kommentarfeltet! 👇 #statsbudsjettet #alternativtstatsbudsjett #nav #navskandalen

Rødt
2019-11-30 20:31:13

Sveip til høyre! Og les mer på rødt.no/budsjett2020 🔥 #statsbudsjettet #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2019-11-19 15:21:41

Mange er villige til å betale mer skatt for å få tannhelse dekket av det offentlige. Er du en av dem? 🦷 #tannhelse #statsbudsjettet #fordifellesskapfungerer

Karin Andersen
2019-11-15 14:54:21

RT @rodekorsnorge: Skuffende at H, V, KrF og Frp på Stortinget er enige om å kutte 15 mill kr i momskompensasjon i #statsbudsjettet. En samlet @frivillighet ba om 100 mill mer i høringene @Henrikasheim @abidraja @sbjoernstad @TStorehaug Dette rammer frivilligheten bredt!

kari henriksen
2019-11-14 07:02:47

RT @havardt: Skuffende at H, V, KrF og Frp på Stortinget er enige om å KUTTE 15 mill kr i momskompensasjon i #statsbudsjettet. En samlet @frivillighet ba om 100 mill MER i høringene @Henrikasheim @abidraja @sbjoernstad @TStorehaug Hva skjedde?!

Anniken Hauglie
2019-10-19 15:30:00

Regjeringen trapper opp innsatsen mot vold og overgrep mot barn og unge.

Karin Andersen
2019-10-18 15:49:32

RT @Naturvern: Vi har vært på høring om #statsbudsjettet i utenriks- og forsvarskomiteen i dag. For at Parisavtalen skal lykkes må regjeri…

Torstein T. Solberg
2019-10-17 13:32:18

RT @SLforbund: Regjeringen risikerer å snuble på målstreken. For at lærerne skal få tid til å sette læreplanene ut i livet, må #fagfornyelsen få egen budsjettpost! #statsbudsjettet #høring https://t.co/cgIwZIy35j @monapatinget @TorsteinTS @NinaSandberg @PerleStrand @roysteffensen @Ap_utdanning

Helse- og omsorgsdep
2019-10-17 09:42:41

Regjeringen styrker tilbudet til personer med alvorlig angst for tannbehandling og personer utsatt for overgrep og tortur. #statsbudsjettet https://t.co/itxL239khQ https://t.co/lWbPtCFPj4

Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp! - Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, sier helseminister Bent Høie. I #statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen økt gebyr.

Vårt mål er at ingen barn skal bli utsette for vald eller overgrep. I #statsbudsjettet for 2020 føreslår regjeringa å styrkje innsatsen mot vald og overgrep med ytterlegare 54 millionar kroner til opptrappingsplanen mot vald og overgrep. Les meir: bit.ly/33uAisH

Helse- og omsorgsdep
2019-10-16 10:59:58

– Vi ønsker å hjelpe rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, sier helseminister @BentHHoyre. Regjeringen foreslår å starte et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling. #statsbudsjettet https://t.co/K41trZ2qpl https://t.co/KGcTzbOtv2

Å investere i barna og i familiane er ei investering for framtida. Regjeringa satsar på familien i #statsbudsjettet for 2020. Les meir: bit.ly/33lgfgh

Alle barn skal kunne delta på fritidsaktivitetar, uavhengig av økonomien til foreldra. I #statsbudsjettet for 2020 føreslår regjeringa 60 millionar kroner til forsøk med fritidskort. Kortet skal dekkje utgifter til faste, organiserte fritidsaktivitetar for barn i alderen 6-18 år. Les meir: bit.ly/33lgfgh

Klimaendringer og mer ekstremvær gir større risiko for flom og skred i by og bygd. Regjeringen vil bevilge 505 millioner kr til forebygging av flom og skred i #statsbudsjettet for 2020. Les mer⬇️

Olje- og energidep
2019-10-14 10:31:50

Regjeringen foreslår 505 millioner kr til forebygging av flom og skred, og en egen bevilgning på 45 millioner kr til haste- og krisetiltak i #statsbudsjettet. — Regjeringen tar folks trygghet på alvor, sier OED-minister Kjell-Børge Freiberg. Les mer⬇️ https://t.co/XBQ6tqSA6l

Olje- og energidep
2019-10-14 10:30:52

Regjeringen foreslår 505 millioner kr til forebygging av flom og skred, og en egen bevilgning på 45 millioner kr til haste- og krisetiltak i #statsbudsjettet. — Regjeringen tar folks trygghet på alvor, sier OED-minister Kjell-Børge Freiberg. Les mer! https://t.co/Nj95xGXYBp

Karin Andersen
2019-10-11 10:30:43

RT @Naturvern: ... Samme uke ga #statsbudsjettet fortsatt støtte til oljeleting. Klimakrisa drives fortsatt frem av beslutninger tatt av n…

Helse- og omsorgsdep
2019-10-11 08:19:02

Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Seks nye kommuner vil bli invitert til å delta i forsøket med oppstart i 2020. #statsbudsjettet https://t.co/nHRCWoYYGr https://t.co/9ZObUx6wT2

🚮 Aukar innsatsen mot marin forsøpling 🐟 Styrker overvakinga av algeoppblomstringar 🍃 Doblar kapitalen i Nysnø Klimainvesteringer 🧪 Ei sterk satsing på forsking og innovasjon 🌊 Havlaboratorium på NTNU 💳 Meir pengar til innovasjonslån #statsbudsjettet

Laster...
Laster...