Beta
Søket ga 386 treff

Regjeringen foreslår å styrke sykehusbudsjettene med 6,3 milliarder kroner i 2021. Dette vil gi reduserte ventetider og dekke særskilte kostnader knyttet til pandemien. #statsbudsjettet #koronaNorge #korona

Nærings&fiskeridep
2020-10-08 13:58:48

– Dette betyr at Nysnø kan investere i fleire bedrifter som utviklar ny, klimavenleg teknologi. Det er viktig for det grøne skiftet, seier næringsminister @IselinNybo #statsbudsjettet https://t.co/4U1cwFOJjA

No kan det bli lettare for fleire med innvandrarbakgrunn å lære seg norsk. – Nøkkelen til å bli integrert i det norske samfunnet, til å kunne fullføre studie og til å kunne få seg jobb, er språk, seier Guri Melby. Difor vil regjeringa sette av 5 millionar kroner i #statsbudsjettet til å styrke tilskotsordninga til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar, og øyremerke desse til norsktrening. Les meir her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrkar-norskopplaringa-for-a-betre-integreringa/id2769545/

Helse- og omsorgsdep
2020-10-08 10:47:12

Regjeringen skal ta Norge ut av koronakrisen, sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen å styrke sykehusene med 6 335 millioner kroner i 2021. https://t.co/l6h5JuFcK3 #statsbudsjettet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i #statsbudsjettet for 2021 anslått til 99 milliarder kroner. — På tross av effekten koronapandemien har på verdensøkonomien og energibruken, har aktiviteten på norsk sokkel i stor grad gått videre som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Gjennom varig tilrettelagt arbeid kan personar med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging inkluderast i arbeidslivet. Dette arbeidsmarknadstiltaket betyr mykje for ei sårbar gruppe, og er spesielt viktig i ei tid med ein krevjande arbeidsmarknad, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim #statsbudsjettet

Vil sikre arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum🎉 Regjeringa føreslår å bruke 110 millionar kroner på dette i 2021. – Skattane våre frå vikingtida er uerstattelege. For å sikre dei for framtidige generasjonar er det heilt naudsynt å rehabilitere og bygge nytt museum på Bygdøy. No sikrar vi den vidare framdrifta for prosjektet, seier Henrik Asheim. Regjeringa har også sett av pengar til fleire store byggeprosjekt ved universiteta. #statsbudsjettet https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/24-milliardar-til-vikingtidsmuseet-og-fleire-store-byggeprosjekt-ved-universiteta/id2769377/

Finansdepartementet
2020-10-07 19:38:23

Få oversikt over mange av de viktigste forslagene i #statsbudsjettet for 2021 i vår fylkesvise oversikt: https://t.co/kAwPxi4ZPS https://t.co/BwYgmBKbN2

– Å øke antall fast ansatte tolker med inntil 34 årsverk vil gi bedre dekning av innmeldte oppdrag, slik at brukerne i større grad får den tjenesten de har krav på når de trenger den. Dette gir økt forutsigbarhet for brukerne og bedre tjenester, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim #statsbudsjettet

Karin Andersen
2020-10-07 19:19:15

RT @SteelChristian: Det mest begredelige #statsbudsjettet for natur på lange tider kom fra @Rotevatn. Og det uka etter at statsminister @erna_solberg erklærte "NATURKRISE". Store ord og fett flesk! Man kan tydeligvis bare erklære "KRISE", og så trekke på skuldrene uken etter. https://t.co/yTGk9SwghC

Karin Andersen
2020-10-07 18:46:59

RT @SABIMAnorge: – Erna bad verdens ledere investere i naturen for å stanse naturkrisen. Hennes siste budsjett før stortingsvalget, etter syv år med makt, er uforståelig dårlig for den norske naturen. Hun ignorerer hele naturkrisen, sier @SteelChristian #statsbudsjettet https://t.co/uOgZfL1wzz

Karin Andersen
2020-10-07 18:46:20

RT @SABIMAnorge: - Jeg tror vel aldri jeg har sett en mer miserabel "satsing" på natur, sier Christian Steel oppgitt til @kldep / @Rotevatn #statsbudsjettet

Flere grønne jobber og vekst i den blå økonomien. Her blir du litt klokere på #statsbudsjettet for 2021: regjeringen.no/id2769032

Nikolai Astrup
2020-10-07 17:06:09

RT @km_dep: - For å settje kommunane i stand til å levere gode tenester både under og etter koronakrisa, foreslår regjeringa at kommunesektoren får ein vekst i frie inntekter på 2 milliardar kroner i 2021, seier @nikolaiastrup #statsbudsjettet https://t.co/zs5kVMpd7X

– Regjeringa vil legge til rette for at så mange som mogleg blir inkluderte i arbeidslivet. Å ha ein jobb å gå til er verdifullt for den enkelte, og for eit bærekraftig samfunn er det avgjerande at flest mogleg er i arbeid, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. #statsbudsjettet

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-10-07 16:52:34

Viktig for utviklingen av vannkraften. 👍

Linda H. Helleland
2020-10-07 16:31:37

RT @km_dep: -Vi tar no eit krafttak for databasert verdiskaping i næringslivet. Totalt foreslår vi å løyve 1,5 milliardar kroner til #digitalisering over neste års statsbudsjett, seier @lindacath. #ITPOL https://t.co/NCWAgppcrx #statsbudsjettet

Nærings&fiskeridep
2020-10-07 15:47:27

– Betre overvaking av kysten og meir kunnskap om livet i havet kan bidra til nye arbeidsplassar langs kysten, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. #statsbudsjettet https://t.co/jQhRgpAJjH

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner til etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund. Her vil det utdannes 160 nye brannfolk hvert år. Etableringen er et ledd i regjeringens arbeid med å legge til rette for at alle landets kommuner skal ha et profesjonelt og faglig dyktig brann- og redningsvesen. –Vi må bygge kompetanse og sørge for at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger, sier Monica Mæland. #statsbudsjettet Les mer: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-dokumenter-og-pressemeldinger/id2765482/?expand=2768128

Nærings&fiskeridep
2020-10-07 14:34:44

– Næringsretta forsking og innovasjon er ein motor for berekraftig vekst, som gjer at vi kan skape meir og inkludere fleire, seier næringsminister @IselinNybo #statsbudsjettet https://t.co/VNEgWawvN3

Laster...
Laster...