Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Regjeringa foreslår 82,2 mrd kr til samferdsel i 2023, ein auke frå 2022 på 1,7 mrd kr. – Samferdselsbudsjettet er historisk høgt fordi vi er i full gang med å byggje ut i heile landet, seier samferdselsminister @joinnyg om #statsbudsjettet. \n\nhttps://t.co/KLIlSTlNFW

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 10:09:54

Delt innhold:
Eit ansvarleg samferdselsbudsjett som tek vare på det vi har
– Vi står i ein ekstraordinær situasjon no. Det er krig og energikrise i Europa, og prisane på det meste går opp. Det viktigaste for regjeringa i dette statsbudsjettet har vore å setje tryggleik og rettferdig fordeling først. Desse verdiane har òg vore...