Beta
Søket ga 516 treff.
Une Bastholm
2023-08-31 10:42:51

Snart blir det forbudt å bygge ned myr. Mens vi venter på det har kommuner i dag planer om å legge 164km2 myr under betong og asfalt. Det tilsvarer 23 000 fotballbaner! Det betyr mye hvem som styrer. Disse kampene står grønne lokalpolitikere i hver uke!\nhttps://t.co/PZbPoZMCZi

Une Bastholm
2023-07-06 07:31:13

@ReinertSkadsem @sirinstav God morgen\n1. Jo. Skipet hadde personer fra bl.a Egypt, Syria, Pakistan, Afghanistan, Palestina. Sannsynlig at flere har/hadde beskyttelsesbehov, om ikke alle.\n2. Nei. Her finnes foto, logg og vitner\n3. MR er individuelle, mn: Rett til å søke asyl, til helsehjelp + art 3\n4. Jøss.

Une Bastholm
2023-07-05 21:50:24

Mitt spørsmål til regjeringen som fikk et svar som ikke var et svar, men forsåvidt har en del nyttig info: https://t.co/E1YmYaPNUx

Une Bastholm
2023-07-05 21:43:45

Mitt spørsmål til regjeringen som fikk et svar som ikke var et svar, men forsåvidt har en del nyttig info.

Une Bastholm
2023-07-05 21:39:30

Takk @NRKno og journalistene! Første sak etter det j*** forliset som peker på Norges rolle. Farlige reiser til Europa er et politisk skapt problem. Hvordan Norge bruker stemmen i Frontex og Europol er høyst uklart, også når jeg spør regjeringen direkte. https://t.co/uq36yVQulv

Une Bastholm
2023-06-20 13:40:34

Fingrene av fatet! Lågendeltaet er opptatt. Her er det 226 forskjellige fuglearter, 59 av dem på rødliste. Her er viktige rasteplasser for trekkfugl, overvintringsområder for fugler og et mangfold av fisk og insekter.

Une Bastholm
2023-06-20 13:40:02

En bekmørk dag for natur og dyreliv. Først: regjeringen vil rasere unike økosystemer på dyphavet for å sanke mineraler. Så: ja til motorvei i Lågendeltaet, med «avbøtende» naturtiltak som en uansett skulle gjennomført. Beste måten å ikke ødelegge natur på, er å la naturen være.

Une Bastholm
2023-06-07 07:51:40

@DanielBjerkmo Hei. Går gjennom noe av det i flere innlegg i debatten i Stortinget, samt i replikkutveksling med statsråden. https://t.co/tIGRzrrvA0

Une Bastholm
2023-06-06 21:30:51

Vi gikk inn i fakta for planene til Yggdrasil og Fenris, oljefelt som kun er lønnsomme (for selskapet, ik staten) pga oljeskattepakken. Skremmende hvordan regjeringen korter ned høringsfrister og cherry-picker beregninger av utslipp, oljepris og marked for å forsvare prosjektene.

Une Bastholm
2023-06-02 13:49:12

@WWFNorge @Partiet @SVparti @KrFNorge @Arbeiderpartiet @Senterpartiet Takk! Dette er et svært gjennombrudd!

Une Bastholm
2023-06-02 13:46:59

Hurra 😍😍 dette er jeg så glad for!!

Une Bastholm
2023-06-02 06:26:58

Historisk! I går kveld ble Ap, Sp, SV, MDG og KrF enige etter flere timers forhandling om konsesjonssystemet og andre vilkår for utbygging av havvind i Norge. For MDG har framdrift, miljøkrav, miljøinnovasjon og sterkere naturhensyn vært viktig. Pressekonferanse i dag kl 9! https://t.co/85DhpdbghB

Une Bastholm
2023-05-30 22:01:23

@oyvindludt @CSpange Salgbart ja. Men ikke billig.

Une Bastholm
2023-05-30 21:47:48

@BBaardsen @Mariannesnaess @ManiHussaini @nikolaiastrup @BardThorheim @MathildeTG @SofieMarhaug @Haltbrekken @SigridSollund @NRKesp1 Dessuten: en analyse av hvorfor alle fra grått til grønt (unntatt rødeste Rødt) er opptatt av havvind burde inkludere hvordan oljenæringas makt spiller inn på forholdene. Her er det mye å ta av.

Une Bastholm
2023-05-30 21:45:43

@BBaardsen @Mariannesnaess @ManiHussaini @nikolaiastrup @BardThorheim @MathildeTG @SofieMarhaug @Haltbrekken @SigridSollund @NRKesp1 2) bildet som tegnes av at «politikerne» liksom ikke er opptatt av annet enn havvind og alle tenkte det skulle fikse klima er også feil. Jeg sitter med en drøss med energi/klimasaker på Stortinget hver dag, og for 1. gang jobber vi nå med en proposisjon om havvind.

Une Bastholm
2023-05-30 21:42:08

@BBaardsen @Mariannesnaess @ManiHussaini @nikolaiastrup @BardThorheim @MathildeTG @SofieMarhaug @Haltbrekken @SigridSollund @NRKesp1 Ikke for å være sur og sånn, men den teksten synes jeg bidro til lite annet enn politikerforakt. Ingen forsøk på å vise forskjeller mellom partier og maktposisjoner, eller analyse av den faktiske debatten vi har om havvind. Lett å skyte ned visjoner, vanskeligere å forsvare dem.

Une Bastholm
2023-05-30 21:32:10

Jeg håper på et ja, tross litt kort varsel. https://t.co/da1ZE57YzU

Une Bastholm
2023-05-30 20:37:28

@CSpange Jeg hadde for kort tid siden øyekontakt med et rådyr i bare undertøyet.

Une Bastholm
2023-05-30 19:58:10

@lolurnext Hvorfor?

Une Bastholm
2023-05-30 09:39:40

Plantet, ensformig skog, eller gammel naturskog? Her ligger mange av misforståelsene (og konflikten) i skogdebatten. Den gamle naturskogen er sjelden og spes artsrik, fordi skoger flest er plantet (og fulle av skogsveier). En flott scrolling for deg som liker å lære i bilder:

Laster...
Laster...